Fikk pris for beste VA-bachelor

16. Desember 2020

Glade prisvinnere: Bildet viser Linn Lodgaard (t.v.) og Kamilla Tronhuus Hannasvik og ovenifra og ned Kristian Ohr, Svein Erik Bakken og veileder Rolf E. Petersen. Foto: RIF

Prisen for årets beste Bachelor-oppgave innen vann- og miljøteknikk gikk til NTNU-studentene Linn Lodgaard, Asplan Viak og Kamilla Tronhuus Hannasvik, Cowi, for deres oppgave om overvannstiltak i Hommelvik.

 

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) deler årlig ut pris for både beste BSc og MSc oppgave innen fagområdet vann- og miljøteknikk.

Under et digitalt Teams-arrangement ble pris for årets beste bacheloroppgave denne uken delt ut av Svein Erik Bakken og Kristian Ohr, Fagsjef Asplan Viak,  fra RIFs ekspertutvalg for vann og miljøteknikk.

Årets pris gikk til Linn Lodgaard og Kamilla Tronhuus Hannasvik ved NTNU for oppgaven «Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik». Oppgaven er utarbeidet med Rolf Edvard Petersen ved NTNU som veileder.
 

Vi la ned enormt mye arbeid i oppgaven, så det er utrolig gøy å få denne anerkjennelsen fra RIF, sier Linn Lodgaard fra Asplan Viak. Foto: Asplan Viak

Løste overvannsproblemer

I begrunnelsen for utdelingen av prisen står det: «Studentene har gjennomført et godt teoretisk og praktisk arbeid for å avdekke og løse problemområder i overvannssystemet i Hommelvik. Oppgaven viser god kunnskap innenfor mange temaer som modellering av ledningssystem, analyse av resultater, vurdering av ulike tiltak for forbedring, prognose/simulering av tiltak, kalkyle, detaljprosjektering og anbudsbeskrivelse.»

 

Linn Lodgaard er i dag ansatt i Asplan Viak og Kamilla Tronhuus Hannasvik hos COWI, begge i Trondheim. Med prisen følger et diplom og kr 10.000,-