Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

14. Desember 2020

Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.

Hva betyr sosial bærekraft i by- og stedsutvikling? Hvordan kan vi legge til rette for robuste og inkluderende nærmiljø? Hvilke konsekvenser får det å legge til rette for sosial rettferdighet og hva vil det si å planlegge steder utfra menneskelige behov?

 

Asplan Viak har gjennomført et internt FOU-prosjekt om sosial bærekraft og resultatet er blant annet blitt et barometer til bruk i by- og stedsutvikling, Det Sosiale Barometeret.  

Det sosiale barometeret er gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å teste i hvilken grad sine prosjekter er sosialt bærekraftige. Du kan for eksempel teste en områderegulering i startfasen, bruke det inn som del av en konsekvensutredning eller bruke det som et dialogverktøy inn i en mulighetsstudie.
 

Bedre rådgivere og bestillere

Barometeret har som formål å styrke den sosiale bærekraften i by- og stedsutviklingsprosjekt ved at man har på seg «de sosiale brillene» og tar temperaturen på et prosjekt.

Mange synes det er krevende å vite hva som legges i sosial bærekraft, derfor trenger vi et verktøy som kan hjelpe oss i å konkretisere det og gi oss muligheten til å reflektere over hva som er viktig.

- Et slikt verktøy er viktig for oss i Asplan Viak for å være gode rådgivere, men også ute i bransjen – at kommuner og utviklere kan bruke verktøyet selv og bli bedre bestillere og i større grad etterspørre det sosiale aspektet for å forme enda bedre byer og steder, sier initiativtakerne til prosjektet Karoline Birkeli- Gauss og May Britt Hernes.

Styrker medvirkning

Det sosiale barometeret består av en rekke spørsmål du må svare på som tester hvorvidt det prosjektet du jobber med sikrer de mest sentrale aspektene ved sosial bærekraft. Til slutt vil du få en score som forhåpentligvis gir deg en pekepinn på hva du bør se nærmere på i prosjektet ditt. For eksempel stedets identitet, medvirkning eller fordeling av sosiale ulemper i et planområde. I tillegg vises det til metoder som kan være aktuelle å ta i bruk, for nettopp å styrke dette elementet.

Vi håper dette barometeret vil være et viktig bidrag til styrke hvordan vi arbeider med sosial bærekraft i by- og stedsutviklingsprosjekter.