Strandsoneplanlegging i 3D gjør det lettere å vurdere hva som er privatisering

30. September 2020

Det nye 3D-verktøyet gjør det lettere for kommunene å vurdere hva som er privatisering av strandsonen og ikke. Foto: Asplan Viak

3D-mulighetene i kart og planverktøy er i dag mye større enn det mange tror. Asplan Viak har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet utviklet en 3D-modell skreddersydd for behovene i kommunal strandsoneforvaltning.

 

Målet er å gjøre det enklere for kommunene å vurdere offentlig tilgjengelighet i strandsonen, og vurdere privatiseringsgraden av nye utbyggingsforslag.
 

– Hvordan terrenget rundt et utbyggingsprosjekt ser ut, gjør mye for om prosjektet oppleves som privatiserende for strandsonen. Derfor er dette verktøyet viktig. Det er vanskelig å tolke privatiseringsgraden i et utbyggingsprosjekt når man for eksempel ikke ser hvordan terrenget faller ned mot vannet, sier prosjektleder Marianne Lindau Langhelle.
 

Stor forbedring fra 2D til 3D
– Til nå har vi bare hatt 2D-kart, men der forsvinner mye informasjon, så dette er en stor forbedring, sier Lindau Langhelle.
 

– Dette verktøyet vil også kunne være en ekstra hjelp for politikere, interessenter og naboer som skal forholde seg til en byggesak å forstå omfanget av saken, legger hun til.
 

 

Utsnitt av 3D-modellen. Illustrasjon: Asplan Viak

3D-modell i saksbehandlingen
Asplan Viak viser i verktøyet mulighetene for hvordan man kan legge relevante kartdata for planleggingen i en kommunedekkende 3D-modell, og gir tips til hvordan man kan bruke den i saksbehandlingen. Det inkluderer både plankart, nasjonale temadata, veimodeller, SketchUp-bygg og andre 3D-data.
 
Offentlig tilgjengelig veileder
En del av jobben Asplan Viak gjorde, var også å skrive en veileder for hvordan kommunene selv kan lage sin egen 3D-modell. Denne er offentlig tilgjengelig via lenkene under. 
 
Klikk på lenkene for å komme til kartfortellingen som presenterer 3D-modellen. Dersom du skulle ha problemer med å laste modellen, kan du bruke light-versjonen under.
 
Strandsonen i 3D
 
Strandsonen i 3D (light-versjon)