Hederlig omtale til Nye Lilleby i Trondheim

04. September 2020

Nye Lilleby tar sikte på å være et nasjonalt referanseprosjekt for bærekraftig byutvikling. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak har hatt ansvaret for landskapsarkitektur i prosjektet Nye Lilleby. Denne uken fikk prosjektet hederlig omtale under utdelingen av Statens pris for byggkvalitet. Prosjektet Vindmøllebakken i Stavanger ble kåret til vinner av prisen.


I år kjempet hele 53 prosjekter om Statens pris for byggkvalitet. By- og boligutviklingsprosjektet Nye Lilleby i Trondheim var med helt til finalen og mottok hederlig omtale i forbindelse med prisutdelingen. Asplan Viak hatt ansvar for bla. designmal, overordnet landskapsplan samt detaljerte landskapsplaner for flere delfelter. Asplan Viak har videre bidratt inn i visjonsdokument for den nye bydelen samt detaljreguleringer for hvert delfelt.

- Vi er utrolig stolte av dette prosjektet og for å ha fått hederlig omtale av Statens pris for byggkvalitet. På  Nye Lilleby er det skapt et varig, grønt bomiljø som beboerne kan nyte gjennom alle faser i livet, sier leder for avdeling Landskap i Asplan Viak, Lisbet Haug.

Nye Lilleby er ett av de største byutviklingsprosjektene i Trondheim fram til nå og er den første privat utviklede områdeplanen i kommunen.
 

Nye Lilleby er et forbildeprosjekt for byutvikling

På et sentrumsnært, tidligere industriareal er det skapt et nytt, grønt boligområde som er generasjonsuavhengig og som gir et levende og attraktivt byliv.

- Dette prosjektet har høy sosial bærekraft preget av trygghet, tilhørighet og tilgang til gode nærmiljøer. Det er skapt et nytt, grønt boligområde som er generasjonsuavhengig og som gir et levende og attraktivt byliv. Med sin variasjon i boligtype og størrelse, bundet sammen med et frodig og aktiviserende uteområde, er prosjektet et forbilde for en god bolig gjennom hele livet, sier juryen i sin begrunnelse.
 

Maskinparken Scene. Foto: Asplan Viak