Asplan Viak blir partner i Grønn by

03. September 2020
Asplan Viak planlegger grønne byer. Her fra det blågrønne taket som tar unna overvann på Vega scene i Oslo. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak planlegger grønne byer. Her fra det blågrønne taket som tar unna overvann på Vega scene i Oslo. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak satser stort på energi og klima og det er derfor naturlig for oss å bli partner i Grønn by.

 

Grønn by er en stiftelse som holder til i Stavanger-regionen og jobber for bærekraft og miljøbevissthet både i offentlig og privat sektor. Medlemmene er sentrale entreprenørselskaper, eiendomsselskaper og områdeutviklere.

 

– Samfunnsbygger med bred kompetanse

– Ved å få Asplan Viak med som partner i Grønn by, øker vi den samlede kompetansen i partnerskapet innen mange ulike felt som har betydning for økt bærekraft, sier daglig leder i stiftelsen Grønn by Elin Schanche.


– Jeg oppfatter Asplan Viak som en samfunnsbygger med bred kompetanse innen veldig mange ulike disipliner knyttet til samfunnsutvikling. Vi gleder oss til samarbeidet, sier Schanche.

 

Bidra gjennom Stavanger-kontoret

– Vi gleder oss også veldig. Grønn by er en pådriver i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og vi ser store muligheter gjennom samarbeidet med dem, forteller energirådgiver i Asplan Viak Magni Fossbakken.

 

Frokostseminarer og webinarer
 

Det er planlagt frokostseminarer og webinarer i Grønn by-regi i tida framover. 

 

Aktuelle temaer for Asplan Viak å løfte fram vil være blant annet Klimakost, Asplan Viak sitt egenutviklede verktøy der aktørene kan få beregnet klimafotavtrykket sitt, og sirkulær økonomi, hvor vi ligger i front innen ombruk av materialer i byggebransjen. Vi er blant annet med i prosjektet i Kristian Augusts gate 13, som er Oslos første fullskala ombruksbygg.
 

– Vi har jo et avdelingskontor i Stavanger og kan bruke energi- og miljøkompetansen vi har på tvers i selskapet, i Stavanger-regionen, sier Fossbakken.