Asplan Viak app-registrerer bygninger for Riksantikvaren

06. August 2020
Samuel Billaud Feragen på feltarbeid i Gjerstad kommune, hvor Asplan Viak testet ut systemet for registreringen av verneverdige bygninger. Foto: Asplan Viak

Samuel Billaud Feragen på feltarbeid i Gjerstad kommune, hvor Asplan Viak testet ut systemet for registreringen av verneverdige bygninger. Foto: Asplan Viak

Rådgivningsfirmaet Asplan Viak registrerer verneverdige bygninger på oppdrag fra Riksantikvaren, ved hjelp av en egenutviklet app. Målet er å få oversikt over tilstanden til bygningene.

 

Nesten 13 000 bygninger skal kontrollregistreres over fem år. I juni i år ble 500 eldre bygninger kontrollregistrert i Gjerstad kommune, og nå i høst står Nord-Aurdal, Fræna og Kautokeino kommuner for tur.

 

– Målet med undersøkelsen er å få oversikt over tap, tilstanden til og endringene i verneverdige og SEFRAK-registrerte bygninger, forteller prosjektleder i Asplan Viak Harald Tallaksen.

 

SEFRAK står for «Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge».

 

Utviklet en egen felt-programvare

 

Asplan Viak Internett har utviklet programvaren «Feltregistrering», en digital app med kartløsning der alt registreres og fotograferes med nettbrett som er koblet direkte til objektene. Dermed kan man også se på bildene som er tatt ved tidligere registreringer og sammenligne tilstanden på byggene.

 

Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram omfatter 18 kontrollkommuner, hvor kontrollregistrering gjennomføres hvert femte år.

 

Inngår i miljøovervåkingsprogram
 

Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». 

Resultatene vil gi indikasjoner på årsakene til tap og forholdet mellom bruk av virkemidler og bevaringsgrad, og datagrunnlaget skal brukes til rapportering på nasjonalt miljømål om at «tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres».