Urbant landbruk i Slottsparken

03. Juli 2020

Slottsparken er studert med tanke på hvordan den kan utvikles videre til fortsatte en park for kongehuset, en urban offentlig park og et kulturminne, men også en park som speiler vår tid, en park som i praksis følger opp FNs bærekraftsmål og viser en bærekraftig vei videre. Foto: Pixabay

Urbant landbruk øker livskvaliteten i tette byer og bidrar til bærekraftig utvikling. I rapporten "Fra ord til jord til kongens bord" er mulighetene for urban dyrking i Slottsparken undersøkt nærmere.

 

Som del av forskingsprosjektet Cultivating Public Spaces, arrangerte Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås i 2019-2020 et kurs med tittel: "Urbant landbruk: En verktøykasse for jordbruk i byen".

 

Fra ord til jord til kongens bord

Vår landskapsarkitekt Sigrid Stokke har sammen med kollegaen Ingerid Heggelund (Larvik kommune) og planteviterne Tonje Bergh (Plantmania ) og Kari Mette Holm (Fylkesmannen i Vestfold og Telemark) gitt ut publikasjonen "Fra ord til jord til kongens bord. Slottsparken – et utstillingsvindu for urbant landbruk".

I publikasjonen er det utarbeidet en verktøykasse med gode råd på veien fra idé til realisering av drømmer om urbant landbruk. 

For landbruket betyr urbant landbruk styrket omdømme og økt kunnskap om matproduksjon og sirkulærøkonomi. Urbant landbruk som et element i historiske hager, kan være et godt utgangspunkt for å invitere publikum inn til læring og samarbeid.

 

Slottsparken som matfat

I rapporten er Slottsparken studert med tanke på hvordan den kan utvikles videre til fortsatte en park for kongehuset, en urban offentlig park og et kulturminne, men også en park som speiler vår tid, en park som i praksis følger opp FNs bærekraftsmål og viser en bærekraftig vei videre.

Urbant landbruk øker livskvaliteten i tette byer og bidrar til bærekraftig utvikling. Urbant landbruk i byen kan styrke alle de tre hovedtemaene, sosial -, økologisk- og økonomisk bærekraft og en rekke av FNs bærekraftsmål. Viktige stikkord er inkludering, rekreasjon, folkehelse, byutvikling, klima, biologisk mangfold, matsikkerhet, formidling, innovasjon, næringsutvikling, restaurering og rekonstruksjon. Slottsparken kan bli en del av en større sentralpark hvor hageanlegg og parker i nabolaget inngår.

Urbant landbruk som et element i historiske hager, kan være et godt utgangspunkt for å invitere publikum inn til læring og samarbeid.