Byggingen av Manglerud bad i gang

12. Mai 2020

Manglerud bad og aktivitetshus blir en samlokalisering av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Illustrasjon: Asplan Viak

Byggingen av Manglerud bad og aktivitetshus er i gang. Prosjektet har en kostnadsramme på 682 millioner kroner.


6. mai 2020 vedtok bystyret i Oslo kostnadsrammen for Manglerud bad og aktivitetshus.
 

Asplan Viak har bidratt med tverrfaglig rådgivning fra tidligfaseutredning og regulering til detaljprosjektering av arbeidstegninger, og skal følge prosjektet fram til det er ferdigstilt i juni 2022.

 

Attraktivt tilbud til hele bydelen

– Vi gleder oss over finansieringsvedtaket og at byggingen er i gang. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Undervisningsbygg Oslo KF og brukere. I detaljfasen har prosjektet blitt videreutviklet i samspill med entreprenører og leverandører, sier oppdragsleder Halvard Heskestad Waage i Asplan Viak. – Nå ser vi fram til sluttføringen sammen med NCC og Undervisningsbygg.
 

– Dette blir Oslos første nye bad på 37 år. Men prosjektet omfatter mye mer enn et bad. Manglerud bad og aktivitetshus vil tilby et etterlengtet innhold og skal være åpent fra morgen til kveld hele uken. Samlokaliseringen av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus vil gi et attraktivt og bredt tilbud til hele bydelen og til folk i alle aldre, forteller prosjektleder Per Morten Kals i Undervisningsbygg Oslo KF.


Grundighet og kvalitet

– Samarbeidet har vært veldig spennende med både arkitektene og badespesialistene hos Asplan Viak, og vi har hatt et veldig høyt ambisjonsnivå på ferdigstillelse av prosjekteringen for å bli trygge både på kostnadsrammer og på kvaliteten i det produktet vi skal bygge, sier Kals.

Asplan Viak har vært en sentral tverrfaglig rådgiver ved utvikling av gode svømme- og badeanlegg i over 30 år. Illustrasjon: Asplan Viak

Manglerud ungdomshus tilbyr fritidsaktiviteter, kulturarrangementer og kurs i alt fra dans til studioteknikk. Her fra dansesalen. Illustrasjon: Asplan Viak.

Boblebad og dansesal
 

Selve badet er prosjektert med et stort 25x21-meters basseng med hev- og senkebunn, stupetilbud, sklie, barne- og familiebasseng, opplæringsbasseng med hev-senkebunn, boblebad og badstue.

 

I etasjen over finner vi arealer til Oslo kulturskole med dansesal, blackbox, musikkøvingsrom og kunstfagsrom. Manglerud ungdomshus tilbyr fritidsaktiviteter, kulturarrangementer og kurs i alt fra dans til studioteknikk.

Alt dette er fordelt på ca. 6300 kvadratmeter over tre etasjer. I tillegg skal det bygges et utendørs skateanlegg.

 

Spesialister innen bad

Prosjektet er svært komplekst. Asplan Viak har vært en sentral tverrfaglig rådgiver ved utvikling av gode svømme- og badeanlegg i over 30 år. Utgangspunktet har vært en dedikert gruppe spesialister innen arkitektur, byggfag og vannbehandling, men gjennom de siste 10 årene har vi opparbeidet komplette prosjekteringsgrupper med spesialisering innen alle fag, flere steder i landet.

 

I tillegg til badefunksjoner er det i Manglerud bad og aktivitetshus flere spesialrom, blant annet blackbox og musikkøvingsrom med høye krav til akustikk. Helheten er prosjektert og planlagt med et lite fotavtrykk og en kompakt form. I dette prosjektet har vår tverrfaglige rådgivergruppe bidratt til å sy sammen et program av stor kompleksitet til et anlegg for trivsel og gode opplevelser.