- Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!

18. Mars 2020

Asplan Viaks digitale sykkelkart er har løyper for alle, enten det er søndagstur med familien eller du skal ut på langtur. Foto: BraBy

Innbyggerne i Ålesund kan nå glede seg over en gavepakke fra Asplan Viaks byplanleggere: En digital sykkelportal for den nye storkommunen!

 

Våre «sykkelplanleggere» har samme ambisjon som nasjonale føringer, de vil at flere av oss skal sykle!
Etter kommunesammenslåingen trådde i kraft i fjor, tok byplanleggerne i Ålesund derfor grep om styret og lanserer nå digitalt sykkelkart for nye Ålesund.
 

- Sykkelkartet viser aktuelle traseer, ruter og infrastruktur for syklende. Vi har analysert tilgjengelighet med sykkel og vi har en løsning der syklister kan dele tilbakemeldinger som også blir synlige i kartet, forteller Asplan Viaks byplanlegger, Geir Egilsson.

En løsning som ifølge Egilsson vil fungere like bra enten man sitter på PC hjemme, eller om man bruker kartet fra mobiltelefonen ute på tur.   
 

I sykkelportalen finnes også interessant og relevant informasjon om sykkel som transportmiddel i Ålesund. Her vil Ålesunds befolkning finne små analyser, intervjuer og relevant informasjon.

 

Et sykkelkart for hele den nye storkommunen. Illustrasjon: Asplan Viak

På sykkel i nye Ålesund

Ålesund er plassert på bunnen i sykkelbykåringer, men har store ambisjoner om å bli en bedre sykkelby. Sammen med Sula og Giske er det også igangsatt arbeid med en samordna plan for klima, areal og transport for regionen.

- Byen vår har store ambisjoner for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Asplan Viak er på plass i Ålesund med planavdeling, og vi er også partnere i FNs smartbylab. Vi ønsker med dette å gi Ålesund et verktøy for å komme et skritt nærmere en mer bærekraftig og smart by, sier Egilsson.

- Kartløsningen er interaktiv, slik at syklistene selv kan legge inn ruter og innspill. Nå håper vi så mange som mulig vil bruke våren på å løfte Ålesund som sykkelby!