Asplan Viak styrker miljø- og naturkompetansen

12. Februar 2020

Som naturforvalter i Asplan Viak vil oppgavene variere i alt fra overordnet planlegging, kartlegging til oppfølging i gjennomførings- og driftsfasen. Noe for deg? Foto: Asplan Viak

Nå leter vi til lands og til vanns etter engasjerte eksperter i miljø- og naturmangfold i ferskvann, marint og på land.


Som tverrfaglig rådgivningsfirma gjennomfører Asplan Viak en rekke oppdrag der naturfaglig spisskompetanse utgjør en svært viktig del av prosjektene. 

Vi har mange spennende oppgaver for tiden, og søker derfor etter limnolog/ferskvannsbiolog, marinbiolog, hydrogeolog og en naturtypekartlegger for å supplere etablerte fagmiljøer og utvide vår faglige bredde.
 

Asplan Viak er et av landets største rådgivningsmiljøer med en bred tverrfaglig sammensetning fordelt på 31 lokasjoner rundt om i landet.