Torget i Aukra – nytt kulturhus og badeanlegg til Asplan Viak

09. Desember 2019

Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak har sammen med Betonmast vunnet konkurransen om å utforme Aukra kulturhus og basseng med løsningsforslaget «Torget».

 

– Det er alltid veldig gøy med slik uttelling etter en lang og tøff arbeidsprosess. Stor innsats fra mange personer har gjort det mulig. Badekompetansen vår er kjent og solid, men det er ekstra gledelig at vi ser ut til å bygge oss fint opp på kulturhus også. Det å samle idrett og kultur tror jeg kan være en vinn-vinn-situasjon for mange steder i Norge, sier Cecilie Bjerke Skjømming, avdelingsleder for arkitektur i Asplan Viak.


Asplan Viak stiller med alle fag inn i prosjektet. Teamet vil bestå av en gruppe svært erfarne arkitekter og rådgivere, både innen badeanlegg og kulturbygg.

 

 

Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

God publikumsflyt og logistikk

 

Vinnerforslaget er vurdert ut fra blant annet arkitektonisk og estetisk uttrykk, hvor egnet bygget er til de ulike funksjonene det skal ha, byggets møte med torget, ytre og indre logistikk, arealutnyttelse, tekniske løsninger, miljø og kvaliteter.

 

Juryens begrunnelse er:

«Torget» er et flott bygg med mange gode kvaliteter. Bygget er godt tilpasset tomten, og det er lagt vekt på at forslaget passer godt inn i omgivelsene og bebyggelsen i Aukra sentrum. Løsningsforslaget «Torget» er et nøkternt og kompakt bygg. Den åpne fremsiden, samt innsyn i byggets funksjoner fra alle byggets sider – «inviterer» befolkningen inn i bygget. Funksjonenes plassering virker godt gjennomtenkt, hvor også publikumsflyt og logistikk er løst på en god måte. Løsningsforslaget har samlet funksjoner på en måte som juryen synes både er funksjonelt og gir bygget fleksibilitet.»

 

Kommunens nye storstue

 

Det nye kulturhuset på Aukra blir kommunens nye storstue og møteplass. Bygget er et fremtidsrettet flerfunksjonsbygg og inneholder blant annet 25-meters svømmebasseng, bibliotek, kulturskole, storsal, øvingsrom, verksted, skaperverksted for ungdom, visningsrom for utstillinger, kontorer og undervisningsrom.

 

– Vil bli en aktiv møteplass

 

– Det å være med på å realisere en fremtidsrettet storstue og møteplass for Aukra kommune er et oppdrag vi ser frem til med stor glede og respekt!  Bygget skal ha mange funksjoner under samme tak og vil bli en aktiv møteplass, og en arena som vil samle et bredt publikum og mange av innbyggerne i kommunen. For oss arkitekter gir dette i tillegg til selve byggeriet en viktig dimensjon til prosjektet, sier arkitekt i Asplan Viak Camilla Vivås-Valen.