Suldal bad – folkebad med regnbed og grønt tak

26. November 2019

Suldal bad med sitt grønne tak – fullt av sukkulenter som holder på regnvannet. Foto: Sindre Ellingsen

Suldal bad i Rogaland åpnet offisielt 7. desember. – Folkehelse og miljø har vært viktige premisser i utformingen av badeanlegget, sier oppdragsleder Silje Marie Aukland i Asplan Viak. Hun har vært oppdragsleder for et komplett tverrfaglig Asplan Viak team, hvor alle fag jobber mot felles trivsels- og miljømål.

Bygningskroppen er utformet med skrå takflater, som gjenspeiler fjellsidene som omkranser Suldal, og som er godt synlig i omgivelsene. Disse takflatene er kledd med sedumdekke som har god fordrøyningseffekt. I tillegg har anlegget regnbed og grønne, drenerende parkeringsplasser som ytterligere forbedrer overvannshåndteringen. En stadig viktigere problemstilling mht stadig større nedbørsmengder.

Ytterveggene har passivhus-nivå, samt at varige og solide materialer er valgt for fasaden.  Kombinasjonen av tre og betong gir bygget lang levetid, og en god investering i et livsløpsperspektiv. Også på energi-siden er det gjort fremtidsrettede valg for lavest mulig energiforbruk, med et eget varmegjenvinningsanlegg på dusjavløpsvannet og oppvarming av varmtvannsberedere. Hovedvarmekilden er luft-til-vann varmepumpe.

 

Arkitektur og folkehelse

– Suldal kommune ønsket seg et attraktivt, miljøvennlig og funksjonelt anlegg for alle, forteller Hans Olav Hesseberg, som har vært hovedarkitekten siden tidlig skissefase. Det skal finnes gode tilbud for alle aldersgrupper og funksjonsnivå.

Arkitekten har satt sammen et bredt tilbud av bassenger og ulike aktiviteter på en arealeffektiv måte, samtidig som opplevelseskvalitetene står i fokus. Den vakre naturen rundt anlegget har vært en premiss for den arkitektoniske utformingen. Store glassfelt mot utsikten, ned til bassenggulvet og vannoverflaten gjør at man får en naturopplevelse samtidig som man bader.

Særlig ligger velværebassenget og utebadet i en rolig sone med naturen tett på. Dette tiltrekker de som ønsker rolig trening og en avslappende atmosfære, mens det i motsatt ende av anlegget ligger sklier og stupetårnet som aktiviserer og utfordrer blant annet ungdommen. Badstue og barnebasseng kommer i tillegg, alle delene for å nå ut til flest mulig brukere, utover den organiserte idretten.

 

Regnbed, tak og gressarmering tar unna vann

– God overvannshåndtering er viktig for oss her, som det er i alle prosjekter. Det grønne taket består av sukkulenter, som tåler både mye vann og mye tørke. Studier viser at grønne tak kan holde tilbake ca. 50-80 prosent av nedbøren gjennom et år, sier Egita Andresen i Asplan Viak som har vært ansvarlig for landskapsarkitekturen ved Suldal bad.

Hun forteller videre at parkeringsplassen har både regnbed og gressarmering istedenfor asfalt, slik at regnvannet tas unna på en helt annen måte enn ved harde flater som underlag.

– Snøen forsvinner fortere fra denne parkeringsplassen enn den ville ha gjort dersom det var asfalt, sier hun. – Overflatevannet blir ledet videre til regnbedene, som forsinker og holder på vannet ved hjelp av planter og en spesiallaget jordblanding.

 

«Vill» blomstereng krever lite stell og gir mat til bier og humler

Rundt selve bygningen er det plantet en «vill» blomstereng, av flere grunner.

– Den øker det biologiske mangfoldet og opplevelsen gjennom årstidene, gir lave kostnader til drift og vedlikehold av enga og skaper god kontakt mellom badeanlegget og landskapet og naturen rundt, sier hun.

Regnbed utenfor Suldal bad takler overvann godt. Foto: Sindre Ellingsen

Lettstelte planter som ikke krever mye vedlikehold. Foto: Sindre Ellingsen