Klimakonkurranse på norske universiteter og høyskoler på bakgrunn av Asplan Viak-rapport

21. November 2019

Foto: Asplan Viak

Regjeringen sparker i gang en klimakonkurranse på universiteter og høyskoler i hele Norge, på bakgrunn av en rapport fra Asplan Viak.

 

Asplan Viak har laget en rapport på oppdrag for Kunnskapsdepartementet som tar for seg hvordan norske universiteter og høyskoler kan bli mer miljøvennlige.

 

Mindre rødt kjøtt, flere bier

Mindre rødt kjøtt, insektvennlige grøntområder og mer gjenbruk, færre flyreiser, mindre søppel og lavere energibruk er blant forslagene Asplan Viak legger fram i rapporten. 

Klimakonkurransen starter i januar 2020, og vinneren blir kåret året etter.

Les også nyhetssak i Dagbladet om klimakonkurransen her.

 

–Håper på reelle kutt

– Utdanningssektoren er jo kunnskapsbasert og utdanner morgendagens ledere og eksperter. Vi håper at rapporten vår vil være med på å bidra til reelle utslippskutt for å oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier seniorrådgiver Leif Christian Jensen i Asplan Viak, som er en av forfatterne bak rapporten. 

 

– Natur og samfunn er på mange måter på kollisjonskurs, og da er det helt avgjørende å jobbe genuint tverrfaglig slik vi har gjort i dette prosjektet for å finne fram til mulige løsninger sammen. Det har vært et utrolig givende og spennende prosjekt å jobbe med, sier Jensen. 

 

Beste tilgjengelige kunnskap i dag

I rapporten skriver forfatterne at det faglige arbeidet som rapporten er et resultat av, er en foreløpig «best practice» for klima- og miljøindikatorer for norske campus: “Det vil si at den er basert på den beste tilgjengelige kunnskapen vi har i dag, og er basert på de ferskeste erfaringene og den nyeste forskningen fra både Norge og internasjonalt”.