Sosial bærekraft på agendaen i Arendal

15. August 2019
Asplan Viaks fagdirektør for Plan og Arkitektur, Netten Østberg, ledet debatten på arrangementet. Foto: Asplan Viak

Asplan Viaks fagdirektør for Plan og Arkitektur, Netten Østberg, ledet debatten på arrangementet. Foto: Asplan Viak

Det var fullt hus da Asplan Viak i samarbeid med Klimapartner, Norsk Eiendom, OBOS og Kristiansand Kommune, inviterte utviklere, kommuner og politikere til en samtale om sosial bærekrafts plass i stedsutvikling.

 

Deltakerne ble utfordret på hva de gjør i dag og hva de må gjøre bedre for å sikre at byene og stedene våre utformes på en måte som bidrar til mindre sosial ulikhet og bedre helse.  

 

Asplan Viaks administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad, åpnet arrangementet. Hun oppfordret deltakerne til å tenke at de tre elementene i bærekraftig utvikling; økonomi, miljø og sosiale forhold ikke er i konflikt.

 – God stedsutvikling kan utjevne forskjeller og gjøre oss friskere, det vinner vi på som samfunn. For å få den sosiale dimensjonen inn i stedsutvikling på lik linje med økonomi og miljø må vi tenke litt ut av boksen, og jobbe tverrfaglig med problemstillingen, var oppfordringen fra Tørstad. 

 

Postdoktor i sosiologi Jørn Ljunggren fra Universitet i Oslo innledet med et kort foredrag om hva sosial bærekraft er, og forklarte hvorfor dette viktige temaet er «mer enn bare et buzzword.» Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen fra OBOS og Plan- og bygningssjef Venke Moe fra Kristiansand kommune fortalte hvordan de jobber med sosial bærekraft i sine prosjekter.

 

Tverrfaglig problemstiling

Arrangementet ble avrundet av en debatt mellom ordførerkandidat i Stavanger Mímir Kristjánsson fra Rødt, varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet, ordfører i Kristiansand Harald Furre fra Høyre, daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer og fagansvarlig sosial bærekraft i Asplan Viak Karoline Birkeli-Gauss. 
 

Debatten avdekket, ikke uventet, ideologiske forskjeller mellom partiene om kommunenes inngrep i regulering og kontroll over boligutbygging.

Det var imidlertid bred enighet om at god stedsutvikling er avhengig av et fungerende tverrfaglig samarbeid, som inkluderer flere enn utviklere og byplanleggere.
 

Etter debatten fikk deltakerne mulighet til å bli igjen på et “kræsjkurs” i aktøranalyse, hvor de lærte om hvilke verktøy og metoder som finnes på veien mot et mer sosialt bærekraftig sted.