Asplan Viak er planrådgiver på Utøya-kaia

21. Juni 2019
Illustrasjon:  Statsbygg / Manthey Kula Arkitekter

Illustrasjon: Statsbygg / Manthey Kula Arkitekter

Asplan Viak er rådgivere på reguleringsplan og -prosess i det vakre og meningsfulle prosjektet som minnestedet på Utøyakaia representerer.

Nå foreligger de første skissene på utformingen av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia i Hole kommune.

Siden oppstarten i 2017 har Asplan Viak vært engasjert av Statsbygg som plankonsulent for reguleringsplan og -prosess. I tett samarbeid med Statsbygg har vi utarbeidet planprogram og deltatt på dialog- og medvirkningsmøter både med planadministrasjonen og naboer i Hole kommune. Vi har ansvar for flere utredninger og i samarbeid med arkitektteamet bistått med utforming av adkomstvei og parkering.

Utarbeidelse av reguleringsplan foregår parallelt med utvikling av selve prosjektet og i god dialog med både Statsbygg og arkitektene.

Dette er et meningsfylt og interessant prosjekt for oss å være involvert i og vi har stor tro på at minnestedet blir et vakkert, verdig og viktig sted når det står ferdig.