Asplan Viaks bærekraftsrapport

05. Februar 2019

Bærekraftige prosjekter i årets rapport til FN. Her fra Deichmans gate / Wilses gate i Oslo. Foto: Asplan Viak

Hva gjør Asplan Viak for å sikre en forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis?

 

Asplan Viak er medlem av FNs Global Compact som er verdens største initiativ for å sikre at næringslivet tar samfunnsansvar. Hvert år rapporterer vi om hva vi gjør for å sikre en forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Vår modell for samfunnsansvar hviler på tre hovedpilarer: miljø, mennesker og forretningsetikk.

- Vår tilslutning til Global Compact var et enkelt valg. Vår bedrift styrer etter en visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. I likhet med Global Compacts 10 prinsipper, innebærer dette av vi skal bidra til å skape et bedre samfunn i tråd med en bærekraftig utvikling, sier administrerende direktør, Øyvind Mork i rapporten for 2018.


 

Asplan Viak og bærekraftsmålene

Vårt medlemskap i Global Compact forplikter, forankrer og motiverer oss.

- Derfor styrer vårt selskap etter en strategi for samfunnsansvar som er tuftet på FNs bærekraftsmål, som forteller oss hvor verden må være i 2030 for å være bærekraftig, sier Mork.  

Disse målene motiverer oss til å peke ut nye markeder og nye muligheter for oss som selskap.

- For å lykkes, må selskaper over hele verden oversette og omsette de globale målene til lokal næringsvirksomhet. For det er der vi kan gjøre en forskjell, sier Øyvind Mork.