Asplan Viak til topps med Moldeprosessen

25. Januar 2019

Eksperter på Moldeprosessen - dette rådgiverteamet skal som skal jobbe med ny vannforsyning til Oslo (f.v.: )Jon Brandt, Asle Flatin, Elisabeth Elgsæter og Anders Puntervold Hammer. Foto: Asplan Viak

Moldeprosessen som er utviklet av Asplan Viak, er en foretrukket prosess i mange av de nye vannverksprosjektene som nå pågår - inkludert gigant-prosjektet med ny vannforsyning til Oslo.

 

Asplan Viak har utviklet prosessen og utformet og dimensjonert til sammen 39 av de hittil 42 større drikkevannsanleggene her i landet som har Moldeprosessen.

- Moldeprosessen ble første gang tatt i bruk i 1993, og har de senere år virkelig fått sin renessanse. Grunnen til at Moldeprosessen er så mye benyttet i Norge, er hovedsaklig at den er enkel i drift, mener Asplan Viaks sivilingeniør Jon Brandt. 

 

Historisk stort VA-prosjekt

Hovedstadens nye vannverk blir en historisk rekord for Moldeprosessen. Anlegget blir 4-5 ganger så stort som nr. 2 på listen over Moldeprosess-anlegg. 

Multiconsult vant kontrakten om ny vannforsyning til Oslo med  COWI og Asplan Viak som samarbeidspartnere.

Asplan Viak har  ansvaret for delkontrakten som omfatter tekniske installasjoner for vannbehandlingsanlegg på Huseby. Arbeidene består av prosessanlegg, maskin, elektro, VVS og SRO-anlegg.

- Vi er allerede godt i gang med det spennende arbeidet som dette store prosjektet innebærer, sier Jon Brandt. 

Hurdalssjøen er det nyeste vannbehandlingsanlegget basert på Moldeprosessen. Anlegget ble satt i drift i desember 2018. Foto: Asplan Viak.