Asplan Viak videre i konkurransen om utforming av sentrale byrom i Bergen

24. Januar 2019

Byrommene – Torget – Vetrlidsallmenningen - Finnegårdsgaten - Bryggen skal utformes. Foto: Shutterstock

Asplan Viak er som ett av fem team valgt ut til å delta i den begrensede plan- og designkonkurransen om byrommene – Torget – Vetrlidsallmenningen - Finnegårdsgaten - Bryggen.

 

I november 2018 utlyste Bergen kommune en begrenset plan- og designkonkurranse om utforming av de sentrale byrommene i Bergen, fra Torget til Bryggen. 23 team sendte inn søknad om prekvalifisering og 5 team er nå valgt ut, deriblant Asplan Viak.

Med på laget har Asplan Viak:  Rodeo arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter, Zenisk og Studio Holmedal. 
 

«Det er en utfordrende oppgave å utforme disse byrommene slik at kulturminner, bybane, torg og havn integreres i byen på en helhetlig måte. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!»

Avdelingsleder for Landskapsarkitektur, Lisbet Haug.

Komplekst byutviklingsoppdrag på gang i Bergen. Foto: Shutterstock

Juryens begrunnelse

I følge juryen var Asplan Viaks solide erfaring fra tilsvarende prosjekter avgjørende.

-  Asplan Viak dokumenterer meget god erfaring fra design av byrom, og solid erfaring i prosjektering og gjennomføring av komplekse byrom av høy kvalitet, skriver juryen i begrunnelsen.

God kompetanse på kulturminner, trafikkompetanse og design ( belysning og møblering) har også vært utslagsgivende for at teamet ble valgt.

- Det er stor stas å bli valgt ut til å delta i denne konkurransen. Det er en utfordrende oppgave å utforme disse byrommene slik at kulturminner, bybane, torg og havn integreres i byen på en helhetlig måte. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier vår avdelingsleder for Landskapsarkitektur, Lisbet Haug.