Åpning av Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg

10. Desember 2018

Topp moderne anlegg sikrer vannforsyningen til Ullensaker kommune og Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Asplan Viak.

Forrige uke ble vannbehandlingsanlegget, som skal levere drikkevann renset etter Moldeprosessen til om lag 40.000 personer, satt i drift.


Det nye vannbehandlingsanlegget leverer vann til Ullensaker kommune inklusive Oslo lufthavn Gardermoen, totalt til ca 40 000 personer.
Anlegget har kapasitet for å levere til 80 000 personer, og det kan levere reservevann til Eidsvoll og sørover inn i Nedre Romerike Vannverk sitt forsyningsområde.

- Det er blitt et flott anlegg, og vannprøvene viser svært god vannkvalitet etter at anlegget nå har levert på nettet i knappe 2 uker, forteller sivilingeniør Jon Brandt fra Asplan Viak. 
Totalt har Ullensaker kommune investert ca 450 mill kr i nytt vannbehandlingsanlegg og over 18 km med nye overføringsledninger.
 

Rådgiver gjennom hele prosessen

Asplan Viak har siden 2010 bistått Ullensaker kommune med planlegging og prosjektering av vannbehandlingsanlegget. Vi har utredet lokaliseringen av anlegget, laget reguleringsplanen, kjørt pilotforsøk for vannbehandlingsprosess og slambehandlingsprosess.

 

Asplan Viaks rådgivere Asle Flatin (tv) og Jon Brandt har ledet prosjekteringen av anlegget. Foto: VaNytt.

I tillegg har Asplan Viaks rådgiverre laget forprosjekt, detaljprosjektert anlegget for alle fag, bistått både ved kontrahering av entreprenører og i byggefasen, laget driftsinstruks og ledet igangkjøringen av anlegget.
 

Første anlegg med full slambehandling

Vannbehandlingsanlegget er bygget ut med Moldeprosessen i tillegg til UV-bestråling og klordosering. Anlegget kan produsere 40 000 m3 rentvann per døgn, og er blant de største Moldeprosessanleggene som Asplan Viak har prosjektert. Det som er mest spesielt med anlegget prosessmessig, er at det er det første Moldeprosessanlegget som har full slambehandling.

- Det vil si at slammet avvannes etter fortykking, slik at slammet transporteres tørt bort fra anlegget i containere. Fagmiljøet i Norge kommer derfor til å følge interessert med videre, sier Asplan Viaks prosjektleder, Asle Flatin.