Gjennomslag i ny sykehus-tunnel i Narvik

05. Desember 2018

Gjennomslag i tunnelen som kobler sykehustomten på E6. Foto: Asplan Viak

5. desember, fyrte ordfører Rune Edvardsen fra Narvik kommune av gjennomslagssalven på tunnelen til byens nye sykehus.

 

Dette er en stor milepæl i prosjektet, hvor Asplan Viak har ansvar for totalentreprisen med prosjektering og bygging av tunnelen.

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) er byggherre, og tunnelentreprenør Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) har hatt ansvaret for tunnelarbeidet. 560 m tunnel er drevet i løpet av 3 måneder, fra sykehustomten og ned til E6 hvor den skal kobles på eksisterende vei. 
 

Nå starter arbeidet med de tekniske installasjonene og etter hvert portalene. Grunnlaget for dette har Asplan Viak utarbeidet i et tett og konstruktivt samarbeid med LNS, hvor det bl.a.  er planlagt en prefabrikkert portalløsning.

På tross av forholdsvis liten bergoverdekning og nødvendige hensyn til naboene over tunneltraseen, har tunellarbeidet gått helt etter planen. Foto: Asplan Viak