Opplev Trondheims nye sentralstasjon

23. November 2018

På Brattøra i Trondheim har Asplan Viak jobbet med utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for byens nye kollektivknutepunkt siden 2013. Det er et omforent forslag som nå skal behandles politisk og vi er stolte av å få presentere filmen der prosjektet bringes til liv.


Nytt og attraktivt kollektivknutepunkt 

Planen skal gi Trondheim et nytt og attraktivt kollektivknutepunkt. Den skal bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum og bygge opp under Brattøra som en moderne og attraktiv bydel. Det legges til rette for ny terminal for jernbane, hurtigbåt og buss. Kanalområdet skal fremstå som et sentrumsnært område for rekreasjon. Det skal gis et supplerende tilbud av handel og tjenesteyting til Midtbyen. Planforslaget legger til rette for flere nye offentlige rom, god forbindelse fra Midtbyen til Sjøgangen og Brattøra og en ny flerfunksjonstilpasset bebyggelse i inntil 8 etasjer; kollektivterminal med tilhørende funksjoner, eventuelt 510 boliger, næring/kontor og forretning, i alt inntil ca. 92.000 m2 BRA. Det planlegges også en ny parkeringskjeller under sentralstasjonen. Trafikk fra Nordre avlastningsveg som har Midtbyen som mål vil kunne kjøre direkte inn i parkeringskjelleren fra Gryta. Med direkte forbindelse til Jernbanebrua vil parkeringshuset være et attraktivt parkeringstilbud for Midtbyen.  

 

Prosessen

Reguleringsplanen er utarbeidet for oppdragsgiver Trondheim Stasjonssenter AS (Trondheim bussterminal, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Bane NOR Eiendom og Trondheim kommune). I utredningen av støy har Sweco og Brekke&Strand bidratt, ellers er planen utarbeidet og prosjektet utformet og visualisert i sin helhet av Asplan Viak. Vi gleder oss til å følge dette spennende byutviklingsprosjektet videre når det nå skal over i en prosjekteringsfase!