Asplan Viak deltok på åpning av ny fv. 319 i Hanekleiva

05. November 2018

Odd Ivar Kjærås fra Asplan Viak, ordfører Elin Gran Weggesrud, Hans Hilding Hønsvall fra fylkeskommunen og Sindre Stampe fra Kjeldaas as sto for snorklippingen. Foto Ingunn Bråthen, Sande Avis.

Veiplanleggingen ved det nye regionale næringsområdet i Hanekleiva har gått unna i rekordfart. Reguleringsplanarbeidet startet i 2016, og nå er det ferdige veganlegget åpnet.


- Det har ikke vært noe ”rett-fram-prosjekt” fortalte Odd Ivar Kjærås fra Asplan Viak under den høytidelige åpningen. - Det har blant annet vært svært krevende grunnforhold.
 

Tverrvaglig prosjekt
Odd Ivar Kjærås fra Asplan Viak har vært oppdragsleder for prosjekteringen av den nye fylkesveien i både reguleringsplanfasen og byggeplanfasen. Han har hatt med seg mange dyktige fagfolk i Asplan Viak innen fagområdene arealplanlegging, vegprosjektering, vann og avløp, elektro, konstruksjoner, støy og geologi. Asplan Viak har også hatt byggeledelsen i anleggsfasen.
 

Ekstraordinær innsats
Veianlegget består av 1400 meter ny fylkesvei med rundkjøring og tre nye busslommer. Kjeldaas as som har vært utførende entreprenør har ferdigstilt hele anlegget på circa ett år. En ekstraordinær innsats ble lagt ned for å ha veganlegget klart til å sette på trafikk i juli 2018 slik at ASKO kunne starte på sine omfattende grunnarbeider.

ASKO Oslofjord var også til stede under åpningen og fortalte hvordan deres lageranlegg med en grunnflate på 24.000 m2 vil komme til å se ut. Lageret skal distribuere dagligvarer til butikker på Østlandet. Flere bedrifter vil i årene fremover etablere seg på de klargjorte næringsarealene.