Asplan Viak har laget en av Oslos fineste hager

01. Oktober 2018

Hagepris til Dreieskivakvartalet i Kværnerbyen, utformet av Asplan Viaks landskapsarkitekter. Foto: Nadia Frantsen.

Hagepris til borettslag i Kværnerbyen for flotte grøntområder som hever bokvaliteten. Asplan Viak står bak landskapsarkitekturen i prosjektet.

 

Oslo kommunes hagepremieringskomite har kåret uteområdene i Dreieskivakvartalets borettslag til en av byens fineste hager. Asplan Viak har hatt ansvar for landskapsarkitektur i bydelen. 


Store områder med planter, staudebed, bøkehekker og trær mellom blokkene har fått juryen til å ty til superlativene: “Ulike rom skaper spenning ved effektfulle forskjeller og nyanser dem i mellom." 

 

Bydelstransformasjon til inspirasjon

Kværnerbyen er transformert fra industristed til en ny boligbydel. Utbyggingen har skjedd i etapper med prosjektering av gater, plasser, torg, vannløp og de nære uteområdene knyttet til boligene.​ 
 

De bolignære arealene har fått lekeplasser og felles sitteplasser hvor beboerne kan møtes og bli kjent. Det er også satset på frodig beplantning og ikke minst treplanting for å hamle opp med de store dimensjonene på byggene og skape frodige hager i en tett bydel. 

Komiteleder Thomas Bartholdsen håper flere utbyggere vil gjøre som OBOS har gjort i Kværnerbyen.

- Vi håper denne prisen kan være til inspirasjon. Uteområdene betyr mye for bokvaliteten.