Byggeskikkpris til ungdomsboliger på Kvernaland

10. September 2018

Pris til ungdomsboliger på Kvernaland. Foto: Asplan Viak.

Boligene som er tegnet av Asplan Viak, er tildelt Byggeskikkprisen 2018 fra Time kommune.

 

Prisen går til Foren borettslag, som er bygget for ungdommer med fysisk- og psykisk funksjonssvikt. Bygget med Asplan Viak som arkitekt, fremheves for å ha vektlagt god arkitektur, universell utforming, materialbruk og detaljutforming. 

- Bygget er «vakkert» i den forstand at det er ny tolkning av omsorgsfasiliteter. Det gis assosiasjoner til en «ferieplass», det er en god atmosfære i området med flotte, store, offentlige fellesarealer. Men er privat helt nærmest, heter det i juryens begrunnelse. 

 

Ivaretar individuelle behov

Asplan Viak har hatt ansvar for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet. Foren borettslag består av syv private omsorgsboliger med en bemannet base med fellesrom, og er et offentlig/privat samarbeid mellom Time kommune og beboernes foreldre.

- Bakgrunnen for Fosen borettslag er at en vennegjeng på syv unge voksne med funksjonshemminger ønsket å bo sammen på Kvernaland. Asplan Viak, kommunen og beboernes foreldre utarbeidet løsningene i tråd med Husbankens krav for omsorgsboliger og beboernes individuelle behov, forteller Asplan Viaks prosjektleder, sivilarkitekt Per Ove Djønne. 
 

- God arkitektur

Sammen med Jaja arkitekter har Aplan Viak tidligere hatt ansvaret for planarbeid og bygging av Kvernaland omsorgsbolig.
 
- Designkonseptet fra omsorgssenteret lå til grunn for prosjekteringen til borettslaget. På den ene siden satte det en høy kvalitetsstandard som kanskje ikke er vanlig i kommunal regi. På den annen side måtte vi finne en måte å bygge to etasjer innenfor et konsept beregnet for en etasje, sier Djønne.

- I interiøret har det vært en utfordring å skape en hjemlig atmosfære i tillegg til at alle praktiske krav for drift, universell utforming og tekniske hjelpemidler som følger med de aktuelle funksjonshemminger ivaretas.

Juryen trekker frem at boligene føyer seg fint inn i helheten med de andre boligene på Kvernaland og fremhever den høye kvaliteten i materialbruk både innvendig og utvendig.