Asplan Viak etablerer seg i Haugesund

03. Juli 2018

Nye muligheter på Vestlandet. Foto: Chris Aadland

Spennende markedmuligheter og stor oppdragsmengde gjør at vi nå satser sterkt i Haugaland-området.


Et nytt Asplan Viak-kontor vil i løpet av høsten bli realitet i Haugesund.

- Dette er et område hvor vi lenge har hatt høy aktivitet og pågang både fra private – og offentlige oppdragsgivere. Vi benytter derfor anledningen til å ta et enda sterkere merkedsgrep i regionen, sier administrerende direktør, Øyvind Mork.
 

Sterk lokal tilstedeværelse er viktig
Han mener regionen, med like stort innbyggertall som hele Troms fylke, har stort potensial. 

- Asplan Viak er i vekst og vi har en uttalt ambisjon om å være lokalt tilstede med både kompetanse og kapsitet. Vårt Stavanger-kontor har i flere år tatt bevisste markedsgrep i Haugaland, i tillegg er vi etablert på Bryne. Nå ser vi at tiden er moden for et eget kontor også i Haugesund. 
 

Jakter nye medarbeidere

I første omgang er det fagene Vann og miljø, Plan og Samferdsel som skal på plass i Haugesund. 

- Dette er fagområder som vi per i dag har behov for å få dekket opp i vår lokale oppdragsportefolie. Etter hvert vil det nok bli nødvendig å supplere med flere fagdisipliner, mener Mork. 

I løpet av tidlig høst lander Asplan Viak leiekontrakt for nye lokaler sentralt i Haugesund. 

- Vi har allerede startet jakten på den beste kompetansen i regionen. Det ligger gode muligheter i det å være med og forme et lokalkontor fra starten, så her er det bare å søke, oppfordrer Øyvind Mork.