Ny rapport - Powerhouse Kjørbo er lønnsomt for eier og leietaker

24. Mai 2018

Powerhouse Kjørbo. Foto: Chris Aadland

Med bidrag fra Asplan Viak har Forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB), utarbeidet rapporten «Pilot Building Powerhouse Kjørbo – As Built Report».

 

Rapporten beskriver byggets oppbygging, tekniske installasjoner, driftsresultater og erfaringer for øvrig.  Dette omfatter også planleggings- og byggeprosessen samt oppsummering av kostnader.

Totale kostnader for rehabiliteringen ble om lag 25.000 kr/m 2. Tilleggskostnadene i forhold til en rehabilitering til TEK-standard er estimert til 8 000 kr/m2. Tilskuddet fra Enova utgjør om lag 3000 kr/m2.
 

Powerhouse er lønnsomt

Energikostnadene for Powerhouse Kjørbo er om lag 80 % lavere enn et nybygg med energimerke C. Dessuten produserer solcelleanlegget mer enn behovet slik at bygget i realiteten er et plussenergibygg med god margin. Rapporten konkluderer med at anlegget er lønnsomt både for byggeier (Entra) og leietaker (Asplan Viak).