Asplan Viak-prosjektet "Stasjonsvegen i Bø" ble årets prosjekt i Region sør

18. April 2018

Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS

Årets priser i Statens vegvesen Region sør er delt ut. Den gjeveste av alle er prisen for årets prosjekt som for 2017 gikk til fv. 359 Stasjonsvegen i Bø i Telemark.

Prosjektet bestod i å rehabilitere Stasjonsvegen som går mellom Bø stasjon og rv. 36 Bøgata.
 

Regionvegsjef Kjell Inge Davik delte ut prisen på Tyholmen Hotell i Arendal, og en glad prosjektleder Helene Byre tok imot sammen med avdelingsdirektør Tore Kaurin.
 

Asplan Viak har levert alle prosjekteringstjenester i prosjektet; veg, vann og avløp, landskap og elektro. Oppdragsleder i Asplan Viak har vært Knut Einar Ekmann ved samferdselsavdelingen i Skien.
 

Rehabiliteringen har bidratt til et løft for bedriftene i gata og gitt bedre miljø og trivsel for myke trafikanter. Prosjektet hadde et budsjett på 29,3 millioner kroner, men sluttsummen endte godt innenfor rammen med 23,6 millioner. Hovedentreprenør var Tveito Maskin, mens Telemark Park & Hageanlegg utførte steinarbeider og beplantning. Flere lokale leverandører var involvert, blant annet Multilux som leverte gatebelysningen. Mange gårdeiere har samtidig pusset opp sine fasader slik at hele området har fått et løft.
 

Vi i Asplan Viak vil gratulere alle som har vært involvert i prosjektet med prisen for Årets prosjekt!
 

Foto: Vidar Moløkken/Multilux AS