Asplan Viak til topps i nasjonal kartpris

22. Februar 2018
Marianne Lindau Langhelle jobber som By- og regionplanlegger/GIS-ingeniør hos Asplan Viak.  Foto: Asplan Viak

Marianne Lindau Langhelle jobber som By- og regionplanlegger/GIS-ingeniør hos Asplan Viak. Foto: Asplan Viak

Asplan Viak-medarbeider Marianne Lindau Langhelles bidrag til den årlige Geodatakonferansen ble kåret som vinner i kategorien "Beste bruk av data".


Byplanlegging og byer ble sentralt da Geodatas kartpriser for 2018 ble delt ut under arrangementet GeoTek. Prisene ble delt ut i kategoriene: “Beste bruk av data”, “Mest kreative kart” og “Beste kart”.

Juryens begrunnelse

"I dette historiekartet blir vi tatt med dypt inn i analysens verden. Forfatteren av «kartet» har sydd sammen en praktfull presentasjon av spennende data. Juryen likte spesielt godt hvordan man bruker nettverksdata til å simulere fremtidens byliv. Analyseresultatene og dataene er presentert på en svært lesbar måte i kartet". 

 

Nye verktøy ble tatt i bruk
Asplan Viaks kartfortelling heter: "Modeller fremtidens byliv med sentralitetsanalyse". Denne kartfortellingen presenterer en sentralitetsanalyse som Asplan Viak gjennomførte for "Visjon Dokken", et banebrytende byutviklingsprosjekt i Bergen sentrum.

Kartet er laget med samtidig bruk av flere nye verktøy, blant annet er det beregnet sentralitet i gatenettverket med bruk av sDNA, og presentasjonen av kartet er gjort i det nye Storymaps-verktøyet på ArcGIS online. Marianne valgte å ta i bruk et bilde hun likte fargesammensetningen på som inspirasjon for å skape fin kartografi, og de andre GIS-medarbeiderne i Asplan Viak er meget begeistret for resultatet.
 

Fra Asplan Viaks kartfortelling