Asplan Viak med tidenes beste resultat

08. Februar 2018
Fra venstre: Lise Eriksen (Leder Plan og Arkitektur), Randi Svånå (Konstiutert leder Bygg og Infrastruktur), Margaret Ohldieck (Leder Økonomi) og Øyvind Mork (Administrerende direktør).

Fra venstre: Lise Eriksen (Leder Plan og Arkitektur), Randi Svånå (Konstiutert leder Bygg og Infrastruktur), Margaret Ohldieck (Leder Økonomi) og Øyvind Mork (Administrerende direktør).

Asplan Viak leverte et meget godt driftsresultat i 2017. Regnskapet viser et resultat på NOK 51 mill., tilsvarende en resultatmargin på ca. 5 %. Dette innebærer en kraftig resultatforbedring i forhold til 2016.


- Det er veldig hyggelig at vi får til en så kraftig resultatforbedring i et marked som mange opplever som krevende for tiden, sier adm. dir. Øyvind Mork.

I tillegg til gode resultater registrerer Asplan Viak også en økt kundetilfredshet i vår siste måling.

- De gode resultatene kommer først og fremst fra mye hardt og godt arbeid fra mange medarbeidere, fremhever Mork.

 

Ledende markedsposisjon

- Resultater i rådgiverbransjen skapes gjennom tett og godt samarbeid på alle nivåer. Vi har lykkes med å vinne en del store langsiktige oppdrag som gir stabilt høy sysselsetting. Tallmessig er den viktigste årsaken at vi har oppnådd 2 % høyere faktureringsgrad pr. medarbeider. 

Vår planavdeling har hatt et meget godt år og styrket vår ledende posisjon i dette markedet.

- For øvrig har vi meget gode tall og god utvikling innen både samferdsel, vann og miljø og arkitektur. 

 

Bransje og marked i stor endring

Asplan Viak økte også omsetningen med ca. 10 % fra året før samtidig med forbedringen av resultatmarginen.

- Rådgiverbransjen er i rivende utvikling. Globalisering, digitalisering og endrede konkurransebetingelser vil påvirke oss i de kommende årene. Med disse resultatene føler vi oss godt rustet til å håndtere disse utfordringene og ser lyst på fremtiden, sier Øyvind Mork.