Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

19. Januar 2018

Våre energirådgivere har utarbeidet klimaregnskap for alle kommuner i Telemark, samt fylkeskommunens egen virksomhet. Det er første gang et helt fylke får beregnet sitt klimaregnskap, i form av direkte- og indirekte utslipp.

 

Ved hjelp av miljøstyringssystemet Klimakost har våre energirådgivere laget klimaregnskap for hele Telemark. På denne måten blir fylkeskommunene i stand til å identifisere konkrete klimatiltak som må iverksettes for å nå det nasjonale målet om utslippsreduksjon på 40 prosent innen 2030.
 

Interessante funn

Asplan Viaks rådgivere har tatt for seg både utslipp knyttet til industri og transport, men også gjort et regnskap på klimafotavtrykket til private husstander i Telemark.

Analysen har avdekket en rekke viktige fokusområder og mulige tiltak som bør gjennomføres dersom fylkeskommunen skal oppnå en betydelig utslippsreduksjon i fremtiden.

 

Her kan du lese mer om prosjektet.