Asplan Viak møteleder på årets Hallingtreff

18. Januar 2018
Borghild Teigland Folkedal,  (t.v.) og Martina Bergh Svedahl hadde i år æren av å være møteleder under fagtreffet. Foto: Odd Borgestrand.

Borghild Teigland Folkedal, (t.v.) og Martina Bergh Svedahl hadde i år æren av å være møteleder under fagtreffet. Foto: Odd Borgestrand.

Hallingtreff er et tradisjonsrikt fagtreff for VA-miljøet, hvor hele verdikjeden samles for å dele erfaringer, ideer og diskutere problemløsninger.

Fagtreffet gikk av stabelen på Geilo 10.-12. januar, for 21. gang, og samlet 270 bransjekollegaer fra Norge og øvrige Skandinavia.
Hallingtreff 2018 hadde temaet "Fra ideer til hverdagens løsninger", og fokuserte som tidligere på praktikernes hverdag.

 

Ledet møte for samlet bransje

Asplan Viak ved Martina Bergh Svedahl hadde i år æren av å være møteleder under fagtreffet. Martina delte møtelederrollen med Borghild Teigland Folkedal fra Hawle Water Solutions, som også jobbet i Asplan Viak inntil 2016. Martina representerte også RIN, da Asplan Viak innehar sekretariatet for denne foreningen.

Videre var Asplan Viak også representert ved Hans Jørgen Haugen og Ellen Margrethe Jahren Randa. Hans Jørgen presenterte Norsk Vanns nyreviderte rørinspeksjonsmanual, mens Ellen Margrethe representerte rådgiverstanden i paneldebatt om NoDig-metoder, i regi av SSTT.

Fagtreffet var i år et samarbeid mellom Hallingplast AS, SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) og RIN (Rørinspeksjon Norge), og et av hovedformålene har i alle år vært å samle hele verdikjeden i VA-bransjen.