Fullsatt frokostmøte om bynatur

16. November 2017

Vår landskapsarkitekt og byplanlegger Rune Skeie innledet frokostseminaret med å definere hva vi mener med begrepet bynatur . Foto: Asplan Viak

Asplan Viak utfordret egne og eksterne eksperter på det aktuelle temaet om hvordan bynatur kan bli en del av løsningen på klimautfordringene.


Hvordan kan et varmere, våtere og villere klima håndteres på best mulig måte i våre byer og tettsteder? Hvordan påvirkes plante- og dyreriket av at vi stadig fjerner mer og mer natur – og hvordan påvirkes vi? 

Denne tematikken ble belyst da Asplan Viak arrangerte et tverrfaglig frokostmøte i våre lokaler i Kongens gate i Oslo denne uken. 
 

Motstandsdyktige byer og tettsteder

- Bynatur i form av blågrønne strukturer er kanskje er det viktigste grepet vi kan ta for å gjøre byer og tettstedene våre motstandsdyktige mot klimaendringer, sier Asplan Viaks landskapsarkitekt, BREEAM økolog og byplanlegger, Rune Skeie.

- Fokus på bynatur er også viktig i forhold til å ivareta vår naturarv og ikke minst bidrar det til et godt bymiljø. 


Komplekst tema

Skeie er svært fornøyd med både arrangement og oppmøte.

- Bortsett fra noen mindre tekniske utfordringer var dette et meget vellykket frokostmøte, sier Skeie. 

- Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk belyst dette viktige teamet gjennom presentasjoner fra våre faggrupper i kombinasjon med professor Wenche Dramstad og Bengt Tovslid fra Bergknapp.

- Det var et stort og kompleks tema som forhåpentligvis ble formidlet på en forståelig måte. Muligens burde vi satt av en hel dag til tematikken, sier Rune Skeie. 

 

Se video fra frokostseminaret om bynatur