Prestisjepris til bok om sikkerhetsarkitektur

08. November 2017

"The City between Freedom and Security. Contested Public Spaces in the 21st Century", Birkhäuser Verlag. Foto: Uwe Dettmar

Boken «The City between Freedom and Security» hvor Asplan Viaks Anders Sletten Eide og Anders Rubing er viktige bidragsytere, er kåret til en av årets ti viktigste arkitekturbøker.

 

Det er DAM (Deutches Architectmuseum) som gjennom sin årlige og høyt anerkjente pris «International DAM Architectural Book Award” har kåret denne boken som en av årets viktigste.

 

Asplan Viak har to medforfattere til boken: Anders Sletten Eide som har bidratt med tekst og design, og Anders Rubing som har bidratt med tekst og som redaktør.

- Det er utrolig hyggelig at en så diskursiv og problematiserende bok blir valgt ut, og at disse egenskapene blir vektlagt i juryeringen. Nå som det er stort fokus internasjonalt på å publiseres og det lages mange veldig gode bøker om arkitektur er det ekstra hyggelig å bli sett og verdsatt, sier Anders Rubing. 

 

Urovekkende tema

Boken har en høyaktuell tematikk som utforsker det polariserte feltet mellom ønsket om å sikre byens rom – og ideen om byen som åsted for et åpent sivilt samfunn, direkte demokrati, ytrings- og forsamlingsfrihet. 

- En bok med et enestående design og et høyst urovekkende tema; Hvor sikkert kan et demokrati være og hvor går grensen mellom sikkerhet og overvåking, heter det i juryens begrunnelse.