Asplan Viak Internet med ny storkontrakt

13. Oktober 2017

Fra venstre: Robert Tenold (Acando), Tor Gunnar Øverli (Asplan Viak Internet), Harald Borgø, John Morgen Klingsheim, Michael Trones og Harald Åsheim (Kystverket).

Kystverket har inngått rammeavtale med Asplan Viak Internet AS, i samarbeid med Acando AS og Oslo Industrial Logic AS (OIL), om utvikling og leveranse av datavarehus for maritime data.


Kystverket er ansvarlig for kystforvaltning, sjøtrafikksikkerhet og beredskap mot akutt forurensing i Norge. De har i dag store mengder data tilgjengelig i egne eller eksterne systemer. Sjøtrafikk, skip, los- og trafikksentraltjenester ytt til skip, værforhold, navigasjonsinstallasjoner, ulykker og hendelser, forurensing og utslipp samt egne administrative data.
 

Samle og strukturere data

Store brukergrupper i Kystverket og eksternt i offentlig og privat sektor har behov for data om skipsfart og bruk av kysten. I dag brukes det mye tid på å trekke ut og sammenstille data fra ulike kilder til strukturering og til analyser. Kystverkets datavarehus for maritime data skal samle og strukturere kopier av data fra ulike fagsystemer. Slik forenkles tilgangen til data, datakvaliteten økes, og ny kunnskap skapes gjennom koblinger.
 

Stor interesse
Det var stor interesse for rammeavtalen for levering av datavarehuset; hele 16 selskaper deltok i konkurransen. Asplan Viak Internet, Acando og OIL kombinerer internasjonal spisskompetanse innenfor forskning og utvikling innen stordata og semantisk teknologi, et ledende forretningsmiljø innenfor BI og datavarehusteknologi, spisskompetanse på bruk av geografisk informasjonsteknologi og inngående kunnskap om Kystverkets data og infrastruktur.

Selskapene er veldig fornøyde med å vinne denne konkurransen, og ser frem til å gå i gang med det utfordrende arbeidet i samarbeid med Kystverkets fagpersonell. Kystverkets krav og forventninger er forholdsvis unike – datavarehuset skal blant annet håndtere flere milliarder posisjoner årlig – og kravet til gode brukeropplevelser er stort.

 

Tor Gunnar Øverli, daglig leder i Asplan Viak Internet og Harald Borgø, prosjektleder i Kystverket.