Asplan Viak helt i tet om Kjøpmannsgata i Trondheim

29. September 2017

Flott innsats ga pallplass i konkurransen om Kjøpmannsgata. For Stefan Maassen (Zenisk AS) og Asplan Viaks team: Roy Anders Hesjedal, Lisbet Haug, Ellen Leinonen og Jenny Persson.

Pallplass til våre landskapsarkitekter i konkurransen om utvikling av et av Trondheim viktigste byområder ved den karakteristiske bryggerekken langs Nidelva.

 

- 3. plass i en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse (hvor det ikke ble utdelt 2. plass) med såpass mange innleverte bidrag av høy kvalitet, er stort, sier Asplan Viaks avdelingsleder for landskap, Lisbet Haug.
 

Hele 28 team leverte bidrag til konkurransen. 
 

- Det viser at vi har besvart oppgaven godt, at juryen har likt det vi har levert og at oppdragsgiverne, Trondheim kommune og Statens Vegvesen, ser god nytte av arbeidet vårt i videre prosess.
Pallplass i en slik konkurranse har selvfølgelig også stor markedsmessig betydning både for oss i Asplan Viak og for vår samarbeidspartner Zenisk AS.

 

- Asplan Viak får vist seg fram både som sterkt landskapsarkitektmiljø og tverrfaglig firma.

 

Konkurransebidraget «Lag på lag – side om side»

Uttrykket Lag på lag gir assosiasjoner til Kjøpmannsgatas unike bygningsmiljø og rike historie. Ny utforming og enkeltelementer adderes skånsomt til over dagens terreng for å bevare kulturlagene. Bryggene ligger Side om side og uttrykket formidler et ønske om at byrommene hver for seg og sum gis individuell programmering og knyttes tydeligere både til den øvrige bystrukturen og elva.
 

- Vi valgte å nærme oss oppgaven med stor ydmykhet for Kjøpmannsgatas rike historie, topografi og bygningsmiljø. Bearbeiding av hele tverrsnittet fra øvre gatenivå og ned helt til Nidelva adderes til dagens terreng som et nytt «lag» tilpasset vår tids behov og bruk. Samtidig skal Kjøpmannsgatas betydning som unikt kulturmiljø forsterkes, forteller Haug om løsningsforslaget «Lag på lag – side om side».
 

Vi gratulerer MARELD landskapsarkitekter i samarbeid med Kjellgren Kaminsky architecture AS med førsteplassen og TAG-arkitekter med delt tredjeplass.