Masteroppgave om Stavanger Torg vekker internasjonal oppmerksomhet

27. September 2017
Stavanger torg. Foto: Monica Reinertsen

Stavanger torg. Foto: Monica Reinertsen

Vår byplanlegger fikk toppkarakter for sin masteroppgave i byutvikling og urban design om torget i Stavanger og dets funksjon. En av byplanleggerens viktigste konklusjoner, var at torget aldri stod tomt.

 

 – Jeg har bodd i Stavanger i sju år. Diskusjonen om Torget har pågått hele tiden. En diskusjon preget av store ord, følelser, nostalgi og kjærlighet til det torget som engang var. Jeg ønsket å fremskaffe fakta i en veldig viktig diskusjon for byen, sier Monica Reinertsen til Stavanger Aftenblad. 

I løpet av en uke tok hun oppstilling på torget fem ganger i døgnet. Her stod hun fem minutter hver gang for å kartlegge folks bevegelsesmønster på plassen. Hvor gikk folk? Hvor mange stoppet opp? Hva gjorde de?

 

Internasjonal oppmerksomhet

Selv om oppgaven konkluderer med at det er mennesker på torget til enhver tid, peker den på forbedringspotensialer i forhold til både størrelse og plassens funksjon i hverdagen. 

- Torget er en god festplass og salgsplass for cruisebåtturistene, men har forbedringspotensial i forhold til å bli et velfungerende hverdags-byrom. 

Oppgaven har vakt interesse også utenfor Norge. Tidligere denne måneden var Reinertsen invitert  til Sustainable City 2017-konferansen i Sevilla for å presentere funnene sine. 

-Det er absolutt mulig å få til et velfungerende torg som er et godt tilbud både for cruisebåtturistene og hverdagsbrukerne. Dette forutsetter imidlertid en aktiv programmering, mener Reinertsen.
 

Monica Reinertsen