Asplan Viak godt representert på «Life Cycle Management-konferansen»

25. September 2017
Energi- og miljørådgiver Alexander Borg.  Foto: Asplan Viak

Energi- og miljørådgiver Alexander Borg. Foto: Asplan Viak

Da den 8. konferansen av dette slaget ble arrangert i Luxemburg tidligere i høst, holdt flere av våre energi- og miljørådgivere presentasjoner.


Tema for den 8. Life Cycle Management konferansen var «Designing sustainable technologies, products and policies: from science to innovation”. Konferansen har som mål å knytte sammen forskning og industri på tema som LCA, LCC og annen helhetlige miljøvurderinger, og passer i så måte godt inn i Asplan Viak sitt ønske om å ligge langt fremme i et fagfelt som er i stadig utvikling.
 

Asplan Viaks bidrag

Johanne Hammervold presenterte “Sustainable road planning. LCA tools designed for optimization at an early and a late stage of road infrastructure planning” og Alexander Borg presenterte “The environmental impact of ventilation systems in a Norwegian office building from a life cycle perspective”.

I tillegg ble to nye spennende verktøy utviklet av Asplan Viak vist frem i form av postere, med Alexander Borg sin « Life Cycle Assessment of Water Treatment Processes - A tool for environmental decision-making in municipal water purification” og Hogne Nersund Larsen sin fremvisning av det nye klimakost-bedrift-verktøyet «The development of a company level carbon footprint tool in Norway”.