Landskapsarkitekt i Asplan Viak fikk Statsbyggs studentpris

21. September 2017
Taran Aanderaa fra Asplan Viak og Vaar Bothner mottok pris for fremragende landskapsarkitektur. Foto: Tove Rømo Grande, NMBU.

Taran Aanderaa fra Asplan Viak og Vaar Bothner mottok pris for fremragende landskapsarkitektur. Foto: Tove Rømo Grande, NMBU.

Landskapsarkitekt Taran Aanderaa fikk sammen med Vaar Bothner Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur.

 

Sammen har de to jobbet med en masteroppgave der de har sett på hvordan norske byer og tettsteder bedre skal kunne håndtere stadig mer overvann som følge av klimaendringer.

- Både Vaar og jeg synes det er veldig gøy å få oppmerksomhet gjennom Statsbyggprisen for masteroppgaven vi skrev i våres. Det at andre engasjerer seg i og fatter interesse for det temaet vi har fordypet oss i, viser viktigheten av å finne gode måter å jobbe med klimatilpasning og flomhåndtering, sier Aanderaa.
 

 Viktig landskapstema

- Prosjektets tema er mer aktuelt enn noensinne. Arbeidet fyller et tomrom, og kan bli et verdifullt verktøy for planleggere og landskapsarkitekter fremover, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Temaet for masteroppgaven er klimatilpasning, biologisk mangfold, overvannshåndtering og resiliens.

- Gjennom planlegging og prosjektering kan landskapsarkitekter bidra til å redusere byer og tettsteders sårbarhet i møte med ulike klimautfordringer, vi påvirker anleggenes miljøavtrykk og hvor godt det legges til rette for biologisk mangfold. Det at vi kan påvirke disse faktorene gjennom faget vårt utgjør mye av motivasjonen for oppgaven, sier Aaneraa.

 

Forbilledlig og nyskapende

- Kandidatene har med sin masteroppgave levert et omfattende og nyskapende arbeid som er håndtert på en forbilledlig og klar måte. Prosjektet er både eksperimentelt og nyskapende, sier Statsbygg-direktør Harald V. Nikolaisen.

Utdrag fra artikkelen vil være å finne i NLAs neste årbok 2017-2018.

 

Vi gratulerer Aanderaa og Bothner med studentprisen. Foto: Asplan Viak