Asplan Viak veileder DIFI på miljøkriterier

29. August 2017

Foto: Chris Aadland

Vi har fått i oppgave av DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) å bistå med å lage miljøkriterier for offentlige anskaffelser av bygg.

 

Det nye regelverket for offentlige anskaffelser legger til rette for at det offentlige både må og kan stille større krav til miljø i større grad. Dette vil få en tydeligere plass i selve anskaffelsesprosessen gjennom både kvalifikasjonskrav og i tildelingskriteriene.

- For å øke miljøkompetansen i arbeidet, har vi leid inn dyktig bistand. Vi er stolte av å ha med Asplan Viak, med kompetansen til Sigrid Strand-Hanssen og Oddbjørn Dahlstrøm med flere, sier DIFIs avdelingsdirektør Dag Strømsnes.

 

Økt grønn konkurransekraft
Arbeidet er en oppfølging av ekspertutvalget for grønn konkurransekraft, som løftet fram offentlige anskaffelser som en av de viktigste virkemidlene for å få til en rask omstilling for å øke den norske konkurransekraften med grønne løsninger.

- Vi er utrolig glad for å ha fått tilliten til å utføre dette oppdraget. Vi har alle relevante fagressursene i huset og stiller med nødvendig fagkunnskap som tilsammen dekker alle deler av et miljøområdet, sier Sigrid Strand-Hanssen, vår avdelingsleder for Energi og miljø.

 

Sikrer samfunnshensyn
De nye anskaffelsesdirektivene har to utfyllende mål: øke effektiviteten av offentlige utgifter ved å sikre beste verdi for pengene, og å bruke offentlige anskaffelser som virkemiddel for å sikre samfunnshensyn som beskyttelse av miljøet, høyere ressurs- og energieffektivitet og bekjempelse av klimaendringer.

- Erfaringsvis er det å stille presise og kontrollerbare miljøkrav som har stor effekt i en anskaffelse ikke en enkel oppgave. Hvem innkjøper er, hvilke kompetanse denne innehar eller hvilke ressurser som finnes tilgjengelig i den enkelte kommune varierer også veldig, sier Strand-Hanssen. 

- Derfor er det veldig bra at  DIFI legger opp til en prosess som involverer næringen, hvor de som blir påvirket av dette, eller har viktige faglige innspill, har mulighet til å komme med innspill.

 

Sigrid Strand-Hanssen, Avdelingsleder Energi og Miljø, Asplan Viak