Historisk gode resultater for Asplan Viak

06. Juli 2017

Fornøyd administrerende direktør, Øyvind Mork, presenterer tidenes halvårsresultater. Foto: Chris Aadland

Med en omsetning på 597 millioner leverer Asplan Viak det beste halvårsregnskapet i selskapets historie.

 

Omsetningen har økt, omtrent som forventet, med 8 prosent i forhold til 2016.
 

- Det mest gledelige er driftsresultatet som er forbedret med hele 58 prosent mot fjoråret, sier en meget fornøyd administrerende direktør, Øyvind Mork.
 

Så langt i år er driftsresultatet på 36,7 mill. NOK, noe som tilsvarer en driftsmargin på 6,6 prosent.

 

Store oppdrag gir avkastning

 

Mork mener det sterke halvårsresultatet skyldes flere forhold.
 

- Først og fremst har vi lykkes med å lande mange store oppdrag. Det gir full beskjeftigelse i nesten alle enheter, noe som er avgjørende i vår bransje.
 

I tillegg har selskapet hatt sterk fokus på oppdragsledelse og kostnadsnivå.
 

- Dette ser vi effekten av nå gjennom reduserte tap og et trimmet kostnadsnivå, sier Mork.

 

 

Solid plattform

 

Asplan Viak viderefører sin strategi med fokus på kompetanseoppbygging og tverrfaglighet.
 

-  Vi har en meget sterk posisjon innen plan- og tidligfasearbeid, noe som gir oss innpass i mange store plan- og prosjekteringsoppgaver.

Kombinert med spisskompetanse på enkelte fagområder og bred tverrfaglighet gir det en solid plattform for en fortsatt offensiv utvikling av selskapet.