Asplan Viak videre i konkurransen om regjeringskvartalet

28. Juni 2017

Adapt. Illustrasjon: Statsbygg og Team URBIS.

Team URBIS med prosjektet «Adapt» hvor Asplan Viak bidrar, er ett av to prosjekter som er valgt ut til finalen i designkonkurransen om det nye regjeringskvartalet.

 

Asplan Viak har hovedansvar for energi og miljø faget i teamet som nå er videre i konkurransen om Regjeringskvartalet.

- Prosjektet har høye miljøambisjoner, noe som er viktig for at et slikt prosjekt skal passe godt inn i Oslo som miljøby. Asplan Viak har jobbet med mange ambisiøse miljøprosjekter og vi ser nå frem til også å prege dette prosjektet med vår kompetanse, sier Asplan Viaks avdelingsleder for Energi og miljø, Sigrid Strand-Hanssen. 

Vi har også med fagene VA, lokalklima, biologisk mangfold, akustikk, avfall, forurenset grunn og bygningsfysikk.

- For Energi og miljøavdelingen er dette et viktig prosjekt som forhåpentligvis vil kreve mye av oss fremover. Vi er stolte og glade over å være med videre i en slik viktig konkurranse, sier Strand-Hanssen.

 

Milepæl

 

I mai leverte sju prosjekteringsgrupper sine løsningsforslag til plan- og designkonkurransen for et nytt regjeringskvartal. Onsdag ble det kjent at «Adapt»-prosjektet hvor blant annet Asplan Viak er med, er ett av to designforslag som er med videre.
En jury på ni medlemmer har vurdert konkurransebidragene og har kåret de to vinnerne.

- Vi er ved en stor og viktig milepæl i prosjekt nytt regjeringskvartal. Dette er den store arkitektkonkurransen, og med de to vinnerne juryens har kåret, får man en klar indikasjon på hvordan regjeringskvartalet kan bli seende ut, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

«Prosjektet har høye miljøambisjoner. Asplan Viak har jobbet med mange ambisiøse miljøprosjekter og vi ser nå frem til også å prege dette prosjektet med vår kompetanse»

Avdelingsleder for Energi og miljø, Sigrid Strand-Hanssen

Adapt. Illustrasjon: Statsbygg og Team URBIS.

Adapt. Illustrasjon: Statsbygg og Team URBIS.