Åpning av Stasjonsvegen i Bø

28. Juni 2017

Høytidelig åpning av Stasjonsvegen i Bø. Foto: Dag Jenssen

Denne uken deltok Asplan Viak på den offisielle åpningen av den nye Stasjonsvegen i Bø. Den flotte Telemarksbygda har endelig fått sin første gate med sykkelfelt.


Prosjektet kom i stand takket være prosjektene Bygdepakke Bø og Sykkelbygda Bø som har tatt initiativet, Telemark fylkeskommune som har stått for finansieringen og Statens vegvesen som har stått for planlegging og gjennomføring. Samferdselsavdelingen i Asplan Viak har vært prosjekterende konsulenter for prosjektet, med fagene veg, landskap, vann og avløp og elektro. Prosjektet har vært et 3D-prosjekt etter håndbok V770, hvor stikningsdata for alle fag leveres på fagmodeller.


Fornøyde brukere av ny gate
Det var strålende sol på åpningen, og sykkelbygda viste seg fra sin beste side. Vi fikk takket for oppdraget og gratulert både Statens vegvesen og Bø kommune med den nye gata, som i tillegg til sykkelfelt har fått fortau på begge sider, møteplasser med benker og trerekke av lønn. En del av oppdraget vårt har også vært å prosjektere sidearealene til Stasjonsvegen på oppdrag fra de mange grunneierne i gata. Alle brukerne av gata ser ut til å være veldig fornøyde med resultatet i dag; både bilister, butikkeiere, fotgjengere og syklister.

 

Foto: Dag Jenssen