Vi står ved et veiskille

22. Juni 2017

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss. Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv? Som byplanleggere jobber vi med disse spørsmålene hver dag.

Presset på å komme opp med ny teknologi som svar på våre utfordringer er alltid tilstede. Vi må ta i bruk VR. Vi trenger nye ventilasjonsanlegg som gir bedre luft. Selvkjørende biler. Kjøleskapet kan ringe til deg og si at det trenger mere melk. Musikk er online. Bøker er digitale. Moelven lager i dag systemer for leasing av innervegger. «Hvem har nå egentlig lyst å eie veggene sine?» spør de seg. Trenger du flere vegger fordi svigermor kommer? spør Moelven. Produktet «Svigervegg» finnes kanskje snart i en butikk nær deg.

Men det er stor forskjell på hvilke behov en selvkjørende bil og en leaset innervegg dekker. Og dette, våre endrede behov, blir viktig fremover.
 

Ofrer du kjøkkenet for bærekraft?

Da vi i 2010 utarbeidet prosjektet «klimanøytral bydel på Brøset», endte vi opp med å tegne boliger uten kjøkken. Vårt private forbruk og dårlige bruk og kast vaner, umuliggjør i prinsippet klimanøytralitet. Å spise på restaurant er mer miljømessig bærekraftig. Forslaget ble sett på som en håpløs kuriositet. Vi kan ikke lage boliger uten kjøkken.

Men i 2017 finnes det et titalls ulike apper til telefonen som gjør at unge ikke bruker de kjøkkenene de har. «Rest-aurant» gjør at du kan kjøpe restemat fra restauranter. Du kan kjøpe brukt broccoli av naboen via en annen app. Du kan legge ut «jeg har saus og kylling» på en tredje app, så får du snart et svar «jeg har en salat, skal vi spise sammen?» Kanskje vi ikke trenger kjøkken likevel?

«Nye teknologiske muligheter endrer våre preferanser, ønsker og virkelighetsoppfatning. Vi åpner opp for andre tenkemåter. For andre måter å organisere livene våre.»

Fredrik Barth, nasjonal fagansvarlig by- og stedsutvikling, Asplan Viak

Hvordan endrer den nye teknologien våre verdier?

Det er ikke bare teknologien som utvikler seg i et rasende tempo. Vår egen endringstakt er vel så høy. Nye teknologiske muligheter endrer våre preferanser, ønsker og virkelighetsoppfatning. Vi åpner opp for andre tenkemåter. For andre måter å organisere våre liv. Vi kan ikke bestemme at folk ikke skal ha kjøkken. Selv om det beviselig forurenser. Derimot kan vi legge til rette for at man ikke trenger å bruke kjøkken. Fordi det er bedre å la være å bruke det.

Den teknologiske utviklingen er fantastisk, og muligens vil alle bilder bli selvgående. Men grepet i et byplanperspektiv er å lage byene våre så bra at vi ikke trenger å bruke bil i det hele tatt. Det er noe annet.


Smarte valg og enklere liv

Smart city. Smart home. Smart kjøleskap. Smart bil. Navnene er mange. Fellestrekket mellom dem er at teknologien prøver å løse «feil» i andre deler av planleggingen. Men et bærekraftig hus trenger ikke et intelligent ventilasjonsanlegg. Et bærekraftig hus puster av seg selv. Uten teknologi. Og en selvkjørende bil er et annet eksempel på et godt svar på en dårlig planlagt by. En leaset innervegg derimot er svaret på et behov vi trolig ikke visste vi hadde. En måte å gjøre verden enklere, billigere og annerledes, en måte som forandrer oss som brukere. Jeg tror at fremtiden vil bli enklere. Og i en verden hvor våre virkelighetsbilder og forutsetninger endres fra dag til dag, blir smarte valg vel så viktig som smart teknologi.