Marviksletta fra industri- til grønt bo-område

22. Juni 2017

Området er regulert for næring og kontorarealer på bakkenivå og primært boligformål fra 2. etasje og oppover. Illustrasjon: Asplan Viak

Tidligere i år vant Asplan Viak idékonkurransen om utformingen av et nytt kvartal på Marviksletta, i den sentrumsnære bydelen Lund i Kristiansand.

 

En industripreget bebyggelse skal transformeres til en bydel med bolig og næring. Kristiansand kommune har et uttalt ønske om å nå fremtidens klimautfordringer ved blant annet høy utnyttelse i attraktiv, sentrumsnær beliggenhet.

- Vi synes det er tillitsvekkende å nå frem med et konsept hvor de arkitektoniske, urbane og miljømessige kvalitetene har spilt en stor rolle, i tillegg til et grønt og kompakt løsningsforslag, sier en fornøyd avdelingsleder for Arkitektur, Cecilie Bjerke Skjømming.

 

Grønt byliv for småbarnsfamilien

At flere og flere ønsker å bo sentralt; nært jobb, studiested, kulturliv og det mangfoldet byen har å tilby er viktig i forhold til en klimavennlig utvikling. Vi må jobbe for at både eldre og yngre generasjoner finner attraktive boliger nært sentrum. Vi aner et skifte på at også småbarnsfamilier ønsker å bo bynært. For denne gruppen blir det ekstra viktig å kunne tilby arealeffektive, gode boliger, uterom med grønne kvaliteter og å kombinere dette med de urbane kvalitetene rundt.

 

Fellesskap og delekultur 

I prosjekteringen legges det bl.a. vekt på miljøvennlig materialbruk, lavt energiforbruk, sykkel som primært transportmiddel og et større innslag av grønt som estetisk bærende idé enn det vi har sett tidligere i området. Det legges også opp til større grad av delekultur og kollektive tilbud enn vanlig, med bl.a. sykkelverksted, hageboder, dyrking i felles takhager og grønne store takflater for opphold og lek.

- Vi har vektlagt en tydelig og god integrasjon mellom næring og bolig, med en målsetting om et attraktivt bakkenivå med levende gater, og varierte boliger med bærekraftige løsninger, sier sivilarkitekt MNAL, Liv-Marit Engebu.

 

Variert boligsammensetning

Sammensetning av ulike boenheter er viktig i forhold til bl.a. sosial bærekraft. Det skal romme alle typer mennesker i alle aldre for å bli et levende og attraktivt bomiljø. Vi har små leiligheter som kan være gunstig for studenter, større leiligheter for de eldre som trolig har byttet ut eneboligen og vi har duplex-leiligheter velegnet for f.eks småbarnsfamiliene. Duplexene blir som arealeffektive rekkehus over to plan i en urban kontekst; et konsept vi tror vil bli enda mer attraktivt fremover.

-Vi ser frem til å være delaktig i realiseringen av en klimavennlig byutvikling, hvor innovative løsninger diskuteres og ambisjoner kan vokse videre for hele området, sier Bjerke Skjømming.

 

Situasjonsplan for Marviksletta. Illustrasjon: Asplan Viak