Herlighetsbyer og Landsbyurbanisme

22. Juni 2017

Bergensbaneregionen 2040 - Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak

Byutvikling og stedsutvikling. Forskjeller og likheter mellom disse to har lenge vært et hett debattema i fagmiljøene.


Drar man på tettstedskonferanser ser man foredragsholdere som viser eksempler fra byene. Småstedene skal lære, og gjennom ny kunnskap skape positiv vekst. En skal skape urbanisme. Attraktivitet. Identitet. Det er bra. Og det trengs. For de billige, enkle og til dels respektløse prosjektene vi innimellom ser i distriktene hjelper absolutt ikke.  


Utfordrende regnestykke

Men det er ikke enkelt. I Bergen kan man selge boliger til over 70.000 kr/m2. Det er riktignok kulturminner, naboer og en vanskelig kommune. Men får man det til vil man som utbygger tjene penger. Derfor prøver de. Slik er vårt markedsstyrte system lagt opp. I Bergens nabokommune Vaksdal, er gjennomsnittlig salgspris derimot 16.000 kr/m2. Når vi vet det koster mellom 20.000-30.000 kr å bygge hver m2, så blir det veldig vanskelig å få til positiv utvikling. Selv med forbilder fra Oslo.

I prosjektet Bergensbaneregionen 2040 var dette en av utfordringene vi satt oss som mål å løse. Om 10 år vil dobbeltsporet jernbane stå ferdig. Om 15 år, går den til Voss. Økt frekvens og dramatisk redusert reisetid til Bergen vil forandre regionen. Og hvordan løser man markedsmekanismene rundt økonomisk bærekraft?

«Stedsutvikling og byutvikling. Det handler egentlig om steder som vokser og steder som ikke har vekst – ikke størrelsen på stedene. »

Fredrik Barth

Bergensbaneregionen 2040 - Vaksdal sentrum. Illustrasjon: Asplan Viak

Bergensbaneregionen 2040 - Stanghelle. Illustrasjon: Asplan Viak

Maks Verdi – Kostnader + redusert reisetid = Herlighetsby

Svaret ble å satse på herlighetsbyer. Gjennom internasjonal og nasjonal forskning samlet vi alle faktorene som beviselig øker markedsverdi på boliger (og kontor/næring). Samtidig samlet vi alle kjente utgiftsposter i en tabell. Et herlighetsbygg lager man ved å redusere alle utgifter og øke alle kvaliteter. Vaksdal kommune skal selge bedre og billigere boliger enn Bergen. Vi maksimerer verdi, og reduserer kostnad. Sammen med jernbanen gir byggene en herlighetsby.

Og nå vet vi hva som skal til. En parsellhage er et eksempel. Den koster mindre å lage enn du får igjen i salg. En velstelt hage øker salgspris på opp mot 16 %. Tekniske installasjoner står for +/- 50 % av byggekost. Kjeller er det dyreste enkeltelementet. Ved å sette sammen våre forskningsdata på denne måten kan vi skreddersy våre prosjekter. Dette kalte vi landsbyurbanisme.

Stedsutvikling og byutvikling. Det handler egentlig om steder som vokser og steder som ikke har vekst – ikke størrelsen på stedene. Vi trenger to ulike utviklingsmodeller, og vi har nå laget den ene. Jeg tror det er prosjektene i byene våre som har en del å hente på å studere hva vi får til med knappe ressurser i distriktene. Landsbyurbanisme og herlighetsbyer. Kanskje dere får høre om det på Citykonferansen?