Grønt tak gir grønne fordeler

22. Juni 2017

Illustrasjon: MIR/MAD ASPLAN VIAK

Bruken av grønne tak blir stadig mer utbredt. I dag går utviklingen i retning av flerfunksjonelle tak: Taket blir et oppholdsareal med lokal vegetasjon.


Hvis vi ser på grønne tak i et klima- og bærekraftsperspektiv, så tar grønne tak unna betydelige regnskyll og fordrøyer vannet.

- Det gjør områder med grønne tak mer motstandsdyktige mot oversvømmelser. I bymiljøer vil de grønne takene også bidra til å regulere temperatur, rense omgivelsene og heve nærmiljøkvalitetene, sier Rune Skeie som er landskapsarkitekt, planlegger og økolog ved avdeling for Plan og urbanisme i Asplan Viak.

Grønne tak kan være et av tiltakene for å bringe naturen tilbake til byene i form av verdifulle grønne lunger, hyggelige oppholdsarealer, men også gi gode levekår for ulike insekter og fugler.


Lokal vegetasjon gir BREEAM-uttelling

Det pågår for tiden flerfaglige drøftinger om hvordan vi kan konstruere tak som absorberer mer vann og hvordan dette kan kombinere det med solcellepaneler og vegetasjon.

- Vi har kontakt med utdanningsinstitusjoner, Naturhistorisk museum og planteprodusenter for å drøfte og utvikle konsepter for bruk av stedegen vegetasjon, forteller Skeie.

Skeie arbeider også som BREEAM-økolog. Det innebærer at han gir føringer, følger opp og kontrollerer biologisk mangfold i enkelte BREEAM-prosjekter.

- Tiltakshaver får en ganske stor poengsum for å ivareta og utvikle verdifullt naturmangfold. Det er en trend at utbyggere strekker seg etter dette samtidig som de vil ha flerfunksjonelle tak.

 

Rune Skeie, landskapsarkitekt, planlegger og økolog, Asplan Viak