Byøkologi i sentrum - HABITAT HAUS

22. Juni 2017
Økende etterspørsel etter grønne byboliger med individuell standard. Habitat Haus fra Maridalsveien. Illustrasjon: Asplan Viak

Økende etterspørsel etter grønne byboliger med individuell standard. Habitat Haus fra Maridalsveien. Illustrasjon: Asplan Viak

I april vant Asplan Viak konkurransen om å prosjektere byøkologiske boliger i Hausmannskvartalet i Oslo.

 

HABITAT HAUS skal være en del av et mangfoldig kulturkvartal, og skal tilby boliger som bidrar til og forsterker kvartalets egenart. Dette er boliger som tilbyr fellesløsninger og fellesskap, som prioriterer miljøhensyn framfor komfort og som gir anledning til å tilpasse boligen ens egen livsstil. Det ligger til grunn for prosjektet at det finnes en etterspørsel etter slike boliger, og at gruppen av boligkjøpere som av økonomiske eller ideologiske grunner ønsker et alternativ til standardboligen er voksende.


Delingsløsninger av ulik grad

HABITAT HAUS tilbyr boliger i ulike størrelser og med ulik grad av fellesløsninger. Boligtypene spenner fra den autonome atelierleiligheten til rommet i kollektivet. Felles for alle boenhetene er gode lysforhold, god takhøyde, felles gårdsrom og takterrasser og tilgang til fellesfunksjoner som vaskeri, felleskjøkken, gjesterom og dagligstue.
I de nederste etasjene ligger gjennomgående atelierleiligheter med eget bad og kjøkken. I de øverste etasjene er det bofellesskap med ulik grad av delingsløsninger.

 

Felles takhage i 6. etasje. Illustrasjon: Asplan Viak

Boligene tilbyr fellesløsninger og fellesskap, som prioriterer miljøhensyn fremfor komfort og som gir anledning til å tilpasse boligen ens egen livsstil. Illustrasjon: Asplan Viak

 

Spartansk standard med individuell frihet
 

For å holde prisen på den enkelte enhet nede har vi foreslått at boligene bygges med et minimum av installasjoner. Boenheten leveres kun med et enkelt bad og et påkoblingspunkt for kjøkkenvask. Kjøkkeninnredning, delevegger og eventuell hems besørges av beboeren selv. Dette er en løsning med referanser til «DIY-housing eller «Naked houses» som har vist at kostnadene kan reduseres med opptil 40 % sammenlignet med et konvensjonelt byggeri. På planene er byggleveransen vist med sort strek og beboerens mulighet for egeninnsats med rødt.