Asplan Viak i Trondheim styrker byggkompetansen betraktelig

21. Juni 2017

Bak fra Venstre: Truls Taraldsen, Nils Morten Beitnes, Gisle Elnan, Trygve Leiksett, Foran fra venstre: Tore H. Erichsen, Daniel Hansen. Foto: Asplan Viak

Med en sterkt satsing på blant annet prosjektadministrasjon og byggfag ønsker Asplan Viak i Trondheim å ta en markant markedsposisjon i løpet av relativt kort tid.

 

Det har i lengre tid vært en målsetting å bygge opp en solid gruppe innenfor prosjektadministrasjon ved Trondheimskontoret.

- Vi har nå lyktes med å rekruttere fem erfarne prosjektledere som skal være kjernen for vår satsing på prosjektadministrasjon, sier en fornøyd divisjonsdirektør Roger Blekkan.

Stor etterspørsel etter PA-tjenester

Asplan Viaks kontor i Trondheim er selskapets nest største med 110 medarbeidere med tyngde innenfor fagene; plan, arkitektur, landskap, vann, miljø og samferdsel.

- I tillegg til et stort internt behov, er det høy aktivitet innenfor bygg- og anleggssektoren i Midt-Norge. Etterspørselen etter prosjektadministrative tjenester er stor og forventes å øke ytterligere i tiden fremover, kanskje særlig rettet mot samferdsel. Vi har lykkes med å rekruttere svært attraktive medarbeidere med seniorkompetanse innenfor prosjektadministrasjon. Dette er medarbeidere som danner grunnlag for videre vekst og etablering av et større fagmiljø i regionen, sier Blekkan.

Divisjonsdirektør Bygg og Infrastruktur, Roger Blekkan.

Videre satsing

Våre nye medarbeidere er erfarne prosjektledere som motiveres av utfordringen med å utvikle et nytt fagområde for Asplan Viak i Midt-Norge. De har et syn på nåtid og framtid som matcher godt med Asplan Viaks visjon og verdier. Vårt ønske er å være en aktør som hever kvaliteten på prosesser, beslutninger og løsninger, både for kunder og for samfunn.

- For oss var egentlig beslutningen om å gå til Asplan Viak et verdivalg. Vi møtte en arbeidsgiver som er opptatt av å reinvestere overskuddet tilbake i bedriften på en sunn og god måte som kommer de ansatte til gode. Bedriftens eierstruktur, tverrfaglige kompetanse og store samfunnsengasjement passet oss veldig godt, og vi ser fram til å fortsette utviklingen sammen, sier teamleder for PA Nils Morten Beitnes.

Blekkan er på ingen måte ferdig med rekrutteringen ennå.
- Vi har mye å gå på innen PA, bygg og de tekniske fagene. Planen er å bygge solide fagmiljø for å understøtte den brede tverrfaglige profilen vi har i selskapet. Vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere på laget.