Asplan Viak premiert i sykkelhotellkonkurranse

09. Juni 2017

Asplan Viaks forslag til sykkelhotell på Kolsås. Illustrasjon: Asplan Viak

I skarp konkurranse blant 31 innsendte forslag om hvordan nye sykkelhotell kan utformes, hevdet Asplan Viaks arkitekter seg helt i tet. Selv om det ikke ble pallplass, ble vårt forslag «Sykkelstue» hedret med innkjøp av forslaget og en premie på 50.000 kroner.


Den åpne arkitektkonkurransen om utforming av Oslo og Bærums fremtidige sykkelhotell ble arrangert av FutureBuuilt og respektive kommuner. Konseptet skulle tegnes inn på tre tomter på Kolsås, Ryen og Grorud.

Juryen trekker spesielt frem bruken av stål som materiale i vårt konkurranseforlsag «Sykkelstue».

- Bruk av stål vil gjøre prosjektet bestandig mot tidens tann Juryen ser også at det er en interessant kontrast mellom det lette uttrykket og den tunge konstruksjonen, heter det i juryens begrunnelse.
 

Sykkel som reelt alternativ

Konkurransen var et ledd i oppfølgingen av kommunenes sykkelstrategier og av FutureBike – en felles politisk viljeserklæring om sykkeltiltak fram til 2020 signert av FutureBuilt-kommunene.

- For oss var konkurransen viktig fordi vi tror trygg sykkelparkering spiller en avgjørende rolle for å få opp sykkelandelen og at samspillet mellom sykkel og kollektivtransport er viktig, sier en av arkitektene bak prosjektet, Gislunn Halfdanardottir.

- Særlig gjelder dette for større transportsykler som spesielt for barnefamilier kan være et reelt alternativ til bil i hverdagen, men som er kostbare og derfor trenger sikre parkeringsplasser.