Asplan Viak på vinnerlaget i konkurransen SKREI temapark i Lofoten

08. Juni 2017

Illustrasjon: LPO Arkitekter

Asplan Viak har sammen med LPO arkitekter og Expology AB vunnet konkurransen SKREI temapark i Lofoten.


SKREI skal bli et nytt nasjonalt opplevelsessenter som skal formidle forskning og spre kunnskap om havets ressurser og skreifiskets betydning for verdiskapning og vekst i Norge. Oppgaven har også bestått å knytte eksisterende og nye attraksjoner på stedet sammen i et sterkt helhetsgrep.


Asplan Viak deltok med fagene landskapsarkitektur, energi og miljø og bygg i et sterkt tverrfaglig team. Oppdragsgiver for prosjektet er Museum Nord.

 

Utdrag fra juryens tildelingsbeslutning

“LPO arkitekter, Asplan Viak og Expology AB har koblet kunst og kultur sammen i sitt forslag for å tydeliggjøre at vi er på et historisk sted. Løsningen for sentralbygget er vakkert utformet med en god planløsning både for kontakt med stedet, med utstillingsarealene og med magasinene og verkstedene. Utvalget opplever det som et godt bygg å «komme til». Det er også vist hvorledes løsningen kan etappevis utvikles… Landskapsplanen viser en egen vandresti som er tilrettelagt for helhetlige opplevelser av landskapet og kulturlagene.”
 

«Teamet har tatt et helhetsgrep der bygg, landskap og formidling kombineres på en vakker og funksjonell måte som vil skape stor begeistring», heter det i pressemeldingen fra oppdragsgiver Museum Nord.
 

Fem team ble prekvalifisert og invitert til å levere løsningsforslag for SKREI temapark:

  • AART architects, SLA og Kvorning design og Kommunikasjon
  • Carl-Viggo Hølmebakk arkitektkontor, Sixsides, Landskapsfabrikken og Kristoffer Apeland
  • L2 arkitekter, Askim/Lantto Arkitekter, Expology og Dronninga Landskap
  • LPO arkitekter, Asplan Viak og Expology AB
  • Snøhetta Oslo med Snøhetta Brand Design, Tind Arkitektkontor, Salt og Sisu Design
     

Etter innlevering av forslag med etterfølgende dialogrunder var det til slutt LPO arkitekter, Asplan Viak og Expology som samlet sett kom best ut i evalueringen.

 

Illustrasjon: LPO Arkitekter